Jak nakládat s použitými rouškami ve škole

Dle stanoviska Státního zdravotního ústavu viz http://www.szu.cz/uploads/Epidemiologie/Coronavirus/Odpady/F_Doporuceni_k_nakladani_s_jednorazovymi_rouskami.pdf

 

Nakládání s jednorázovými osobními ochrannými pomůckami, roušky, respirátory a rukavice (OOP) u pracovníků na pracovištích bez rizika infekce se v současné době nemění, včetně způsobu třídění odpadu. Jednorázové roušky/respirátory a rukavice je možné po použití odkládat do směsného komunálního odpadu. Musí být vloženy do plastového sáčku a následně do plastového pytle, do kterého se běžně ukládá komunální odpad a ten je před uložením do kontejneru nebo popelnice zavázán.“

 

Pokud by ve škole byly k tomuto účelu vyhrazené uzavíratelné odpadkové koše s jednorázovým plastovým pytlem, můžou žáci/personál školy vhazovat použité roušky rovnou do koše a zaměstnanec provádějící úklid pytel uzavře a zabalí ještě do dalšího pytle, a odnese do směsného odpadu.

 

Při manipulaci s košem (jednorázovým pytlem) je zapotřebí dbát na důkladné dodržování zásad osobní a provozní hygieny zaměstnancem provádějícím úklid, měl by být vybaven rouškou a na rukou by měl mít rukavice, po manipulaci s odpadem následuje důkladné mytí rukou a dezinfekce rukou.

 

Pokud se ve škole/třídě vyskytla nákaza infekce COVID-19, kromě výše uvedeného doporučujeme pytel/odpad  před vhozením do směsného komunálního odpadu dezinfikovat. Platí také následující pravidla:

 

Plastové pytle by měly mít minimální tloušťku 0,2 mm. Po naplnění se pytel (nejpozději však do 24 hodin) pevně zaváže a na povrchu se pytel ošetří dezinfekčním prostředkem.

 

V případě, že odpad je ukládán do pytlů z tenčího materiálu, je třeba takové obaly zdvojit; plastový pytel je nutné vložit do druhého pytle, zavázat a povrch vnějšího pytle vždy ošetřit dezinfekčním prostředkem.

 

Zavázaný pytel vložit pouze do popelnice nebo kontejneru na směsný komunální odpad; zásadně pytle neodkládat mimo kontejnery.

 

Ing. Anna Füleová
ředitelka odboru hygieny dětí a mladistvých HSHMP