Zpráva o průběhu letní dětské rekreace na území hlavního města Prahy k 15. 8. 2017

Na území hlavního města Prahy byly k 15. 8. 2017 ohlášeny a Hygienickou stanicí hlavního města Prahy (dále jen "HSHMP") zkontrolovány 2 zotavovací akce, na základě podnětů pak byly prošetřeny 2 příměstské tábory.

 

Kategorie letní dětské tábory


1. Sportovní soustředění Sparta camp 2017 pro 90 dětí s ubytováním na strahovských kolejích bylo prověřeno včetně stravování v nedalekém restauračním zařízení Třetí poločas a kontrola neshledala žádné nedostatky.
 

Foto 1 – 4: Takto ukázkově to vypadalo na sportovním Kempu v Praze
 

Foto 1: Pokoj

Zdroj: HSHMP

 

Foto 2: Toaleta

Zdroj: HSHMP

 

Foto 3: Jídelna

Zdroj: HSHMP

 

Foto 4: Lékárnička

Zdroj: HSHMP

 

2. Akce s názvem Rookie camp – florbalový kemp pro děti a mládež pro 74 dětí, které byly ubytovány ve školském zařízení v Radotíně. Podmínky tábora byly ověřeny v rámci kontroly jeho provozu a byly shledány jako přijatelné.

 


Kategorie příměstské tábory - šetření na základě podnětů


1. Příměstský tábor Hucul club pro děti – v chatkách zde bylo ubytováno 17 dětí. Na základě podnětu bylo šetřením ze strany HSHMP potvrzeno, že zásobování pitnou vodou je zde zajištěno ze soukromé studny neznámé jakosti vody a podnět byl uznán jako oprávněný.
 

2. Výcvik jízdy na ponících na Císařské louce – podaný podnět byl neoprávněný, neboť se jednalo pouze o příměstský tábor. Na místě bylo ze strany HSHMP zjištěno, že na táboře je podávána strava za nevyhovujících podmínek. Kontroly zde budou pokračovat.


Komentář hygieniků k průběhu letní dětské rekreace v Praze k 15. 8. 2017 naleznete v příloze této zprávy.

 

V Praze 17. 8. 2017

 

MUDr. Blanka Kučerová
ředitelka odboru hygieny dětí a mladistvých

 


 

Přílohy