Konference Sběr dat o léčených uživatelích drog

V Praze dne 9. 12. 2015

Hygienická stanice hlavního města Prahy (HSHMP) uspořádala dne 3. 12. 2015 k ukončení dvacetileté etapy monitoringu o léčených uživatelích drog celorepublikovou konferenci „Sběr dat o léčených uživatelích drog“, které se zúčastnili zástupci všech krajských hygienických stanic ČR.

Na této konferenci byla shrnuta za HSHMP Ing. Fűleovou historie sběru dat, kterou zastřešovala a koordinovala hygienická služba v letech 1995 – 2014. Na konferenci dále vystoupili zástupci z Národního monitorovacího centra pro drogy a závislosti: MUDr. Mravčík, PhD., Mgr. Janíková, Mgr. Grohmannová. Za léčebnou složku přijal pozvání MUDr. Popov, MHA z Kliniky adiktologie, 1. LF a VFN. Za Policii ČR vystoupil se svým příspěvkem plk. Mgr. Jakub Frydrych a za ÚZIS ČR přednesla příspěvek Ing. Nechanská.
 

Ing. Anna Fűleová, v. r.
vedoucí oddělení podpory zdraví a zdravotní politiky
 

Prezentace z konference Sběr dat o léčených uživatelích drog