Kontroly stravovacích zařízení na území hlavního města Prahy v červenci 2019

Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále jen "HSHMP") provedla v průběhu měsíce července 2019 celkem 197 kontrol v provozovnách stravovacích služeb (viz graf č. 1). Za zjištěné nedostatky došlo k uložení 31 finančních sankcí v celkové výši 180.100,- Kč. Za méně závažné nedostatky bylo uloženo 1 napomenutí.

 

V provozovnách stravovacích služeb v měsíci červenci byly zjištěny zejména nedostatky ve skladování potravin a surovin pro přípravu pokrmů a značení rozpracovaných pokrmů, v ochraně potravin a pokrmů před kontaminací, v provozní hygieně a dodržování postupů na zásadách HACCP (viz graf č. 2).

 

Na základě podnětu se uskutečnilo 25 kontrol a na zdravotní obtíže po požití pokrmu bylo provedeno 13 kontrol. Ve 4 případech se podnět na zdravotní obtíže ukázal jako oprávněný.

 

Graf č. 1

Zdroj: HSHMP

 

 

Graf č. 2

 

Zdroj: HSHMP

 

 

Fotografie provozoven:

 

FOTO  č. 1: Nedostatečná čistota zařizovacích předmětů

 

 

FOTO č. 2:  Nedostatky ve stavebně technickém stavu a provozní hygieně

 

 

FOTO č. 3:  Nedostatky ve skladování potravin

 

 

FOTO č. 4:  Nedostatečná teplota hotového pokrmu

 

 

Zdroj: HSHMP


 

V Praze 16. 8. 2019

 

MUDr. Zdeňka Shumová

ředitelka odboru hygieny výživy a předmětů běžného užívání


 

Přílohy