INFOLINKY PRAŽSKÉ HYGIENY K ONEMOCNĚNÍ COVID-19 V PROVOZU 12 HODIN DENNĚ: OD 8:00 DO 20:00

Vzhledem k enormně vysokému zájmu Pražanů o dvě informačně - poradenské linky Hygienické stanice hlavního města Prahy (dále jen „HSHMP“) k onemocnění COVID-19, fungují obě linky 7 dní v týdnu, 12 hodin denně.

Linky na číslech 773 782 850 a 773 782 856 jsou občanům Prahy k dispozici vždy od 8:00 do 20:00 hodin. 
 
Infolinky jsou primárně určeny občanům hlavního města Prahy, kteří se vrací z oblastí výskytu onemocnění Covid-19.

Dotazy na infolinkách zodpovídají odborní zaměstnanci pražské hygieny, kteří jsou obyvatelům Prahy schopní vysvětlit míru rizika možného onemocnění.


HSHMP se snaží svého úkolu zhostit co nejlépe. Po personální devastaci v uplynulých letech disponuje malým množstvím zaměstnanců, kteří se dané problematice věnují nad rámec dalších důležitých úkolů, které je HSHMP povinna vykonávat. Odborní zaměstnanci HSHMP zajišťují rovněž provoz dvou informačně – poradenských linek 773 782 850 a 773 782 856, které fungují denně od 8.00 do 20.00 hodin. Zájem veřejnosti o konzultace na těchto linkách je přitom enormně velký, z personálních důvodů další rozšiřování informačních linek není možné zajistit.


HSHMP proto prosí o občany o trpělivost a opakované kontaktování informačně poradenských linek do okamžiku dovolání.


► OSVĚTOVÉ MATERIÁLY a INFORMACE

 


INFOLINKY HSHMP K ONEMOCNĚNÍ COVID-19

773 782 850; 773 782 856

PROVOZ DENNĚ (od 29. 2. 2020)

8:00 - 20:00 (od 10. 3. 2020)

 

 

 


V PRACOVNÍCH DNECH JE MOŽNÉ KONTAKTOVAT TAKÉ PEVNÉ TELEFONNÍ LINKY JEDNOTLIVÝCH REGIONÁLNÍCH POBOČEK PROTIEPIDEMICKÉHO ODBORU HSHMP NÁSLEDOVNĚ:

 

 • Praha 1 – Rytířká:
  • 296 336 763
    
 • Praha 2, 3, 7 – pobočka Centrum:
  • 233 087 776
    
 • Praha 4 – pobočka Jih:
  • 241 010 335
  • 241 010 329
  • 241 010 330
  • 261 261 782
    
 • Praha 5 – pobočka Západ:
  • 233 087 785
  • 233 087 749
  • 233 087 786
  • 233 087 755
 • Praha 6 – pobočka Severozápad:
  • 235 361 116
    
 • Praha 8, 9 – pobočka Sever:
  • 281 000 441
  • 281 000 447
   281 000 423
    
 • Praha 10 - pobočka Východ

271 087 120

271 087 147

271 087 109


V záležitosti obecnějších informací o tématice Covid-19 lze využít celou řadu dalších informačních linek, například infolinky všech zdravotních pojišťoven, které jsou v provozu ve všedních dnech:

Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky: 952 222 222

Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky: 844 888 888

Česká průmyslová zdravotní pojišťovna: 810 800 000

Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví: 261 105 555

Zaměstnanecká pojišťovna Škoda: 800 209 000

Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky: 844 211 211

RBP, zdravotní pojišťovna: 800 213 213


na celostátní úrovni současně začala fungovat nová informační linka na čísle 1212  - linka je  celostátní, bezplatná a dozvíte se na ní potřebné informace o koronaviru. Na toto číslo mohou občané volat, mají-li otázky ohledně nákazy, prevence či správného postupu při výskytu příznaků


v záležitosti obecnějších informací je možné kontaktovat také informační linky Státního zdravotního ústavu na číslech 724 810 106, 725 191 367 a 725 191 370.


Další technicko – organizačně – informační linky provozuje rovněž hlavní město Praha – Magistrát hlavního města Prahy:

LINKA PRO SENIORY 800 160 166 ve spolupráci s organizací Život 90 – nonstop provoz - senioři na ní získají informace, rady a doporučení ohledně mimořádných opatření - zkušení operátoři na této lince poskytnou volajícím nejen pomoc s dovážkou nákupu potravin, léků a hygienických potřeb až domů, ale nově zajistí případně i psychologickou pomoc. Pomoc v terénu poskytnou dobrovolníci z řad Červeného kříže, skautů, Života 90 a dalších, kteří se zaregistrují přes web www.pomahamepraze.cz

LINKA 800 100 991 pro obecné a technické dotazy veřejnosti a institucí vztahující se k řešení situace s koronavirem – provoz denně 9:00 – 18:00 -   linka má ve vztahu k veřejnosti ulehčit linkám HSHMP a zodpovědět obecné otázky ke koronaviru. Ve vztahu k městským částem a městským, ale i soukromým organizacím, bude linka mimo obecných otázek řešit i technické dotazy a požadavky. V provozu bude až do odvolání každý den od 9 do 18 hodin. Linka neslouží pro zdravotní konzultace a občany se zdravotními obtížemi

 


► Veškeré informace týkající se dané problematiky HSHMP průběžně zveřejňuje ve speciální rubrice svých internetových stránek věnované koronaviru Covid 19 http://www.hygpraha.cz/obsah/koronavirus_506_1.html  .


V Praze 20. 3. 2020

MUDr. Zdeňka Jágrová
ředitelka HSHMP

 

Kontakt:

 

Mgr. Zbyněk Boublík
tiskový mluvčí HSHMP
t: 733 673 948