Legionella - Praha 4 (ul. Dvorecká, Jeremenkova, Na Zvoničce) – vyhovující kvalita teplé vody

Informace o vyhovující kvalitě teplé vody v okruhu výměníkové stanice - 21 Jeremenkova

 

Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále jen „HSHMP“) obdržela dne 29. 9. 2016 od společnosti Pražská teplárenská a.s. výsledky rozboru vzorků teplé vody odebrané dne 6. 9. 2016 akreditovanou laboratoří ALS Czech Republic, s.r.o. ve výměníkové stanici VS 21 – Jeremenkova, Praha 4.

 

Rozbory prokázaly vyhovující kvalitu teplé vody v okruhu výměníkové stanice VS - 21 Jeremenkova, a to v ukazateli Legionella species.

 

V případě dotazů volejte: 296 336 718, 296 336 742, 296 336 720
 

V Praze dne 30. 9. 2016

 

MUDr. Vladimíra Zárubová
ředitelka odboru hygieny obecné a komunální