Legionella - Praha 4 (ul. Dvorecká, Jeremenkova, Na Zvoničce) – výsledky ověření účinnosti desinfekce

Nové Informace k výskytu Legionelly v teplé vodě v některých objektech v ulicích Dvorecká, Jeremenkova, Na Zvoničce, Praha 4

 

Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále jen "HSHMP") informuje občany, že výsledky rozboru vzorků teplé vody odebrané dne 2. 8. 2016 v rámci státní kontroly zaměřené na ověření účinnosti nápravných opatření na okruhu teplé vody z výměníkové stanice VS 21 Jeremenkova, Praha 4, zásobující níže uvedené objekty, prokázaly přetrvávající nevyhovující kvalitu teplé vody v ukazateli Legionella species.

 

Jde o tyto dotčené objekty:

  • Dvorecká 1162/2a, 1165/1, 773/3, 788/26, 789/28,
  • Jeremenkova 1013/54, 1014/56, 1015/58, 1016/60, 1017/62, 1018/64, 1019/66, 1020/68, 1021/70, 1022/72, 1023/74, 1024/76, 1025/78, 1055/46, 786/51, 787/53,
  • Na Zvoničce 1014/32, 1015/34, 1030/13, 951/19, 952/17

 

Stále platí doporučení, která HSHMP vydala a jsou dostupná na webových stránkách HSHMP, tj. omezit sprchování hlavy a obličeje teplou vodou - více viz http://www.hygpraha.cz/dokumenty/legionella-2420_2420_475_1.html.

 

HSHMP telefonicky doporučila výrobci teplé vody pokračovat v desinfekci. Dle telefonického sdělení výrobce teplé vody desinfekce okruhu teplé vody nadále pokračuje.

 

V případě dotazů volejte odborné zaměstnance HSHMP z odboru hygieny obecné a komunální na telefonech: 296 336 718 nebo 296 336 742.

 

V Praze dne 12. 8. 2016

 

Mgr. Matěj Čermák
vedoucí oddělení hygieny obecné a komunální