Legionella - Praha 9 - výsledky rozborů vody

Informace k výskytu Legionelly v teplé vodě v některých objektech v ulicích Habartická, K Šafránce, Litoměřická, Hejnická, Chrastavská a Dvoudílná, Praha 9.

 

Výsledky rozborů vzorků teplé vody odebrané dne 6. 6. 2016 v rámci státní kontroly kvality teplé vody, v objektech Habartická 503/42,Habartická 501/46, K Šafránce 507/16, K Šafránce 508/18, Litoměřická 509/35, K Šafránce 506/20, K Šafránce 505/11,Chrastavská 546/7, Chrastavská 547/1, Chrastavská 548/3, Hejnická 544/37, Hejnická 542/41, Hejnická 540/32, Hejnická 538/30, Dvoudílná 535/37 prokázaly nevyhovující kvalitu teplé vody v ukazateli Legionella species ve vzorcích v objektech: Litoměřická 35, Chrastavská 1, 7.

 

Ve všech ostatních objektech (Habartická 503/42,Habartická 501/46, K Šafránce 507/16, K Šafránce 508/18, K Šafránce 506/20, K Šafránce 505/11, Chrastavská 548/3, Hejnická 544/37, Hejnická 542/41, Hejnická 540/32, Hejnická 538/30, Dvoudílná 535/37) byla teplá voda bez detekovatelných Legionell. 

 

Teplá voda z výměníkové stanice je taktéž bez detekovatelných Legionell. 

 

Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále jen "HSHMP") na základě obdržených výsledků konstatuje, že vlivem aplikované desinfekce došlo k výraznému zlepšení kvality teplé vody ve všech objektech zásobených z výměníkové stanice Habartická 1.

 

Teplou vodu lze od dnešního dne využívat bez omezení, vyjma objektů Litoměřická 35, Chrastavská 1, 7, kde stále platí doporučení omezení sprchování hlavy a obličeje.

 

Stav teplé vody v objektech Litoměřická 35, Chrastavská 1, 7 bude řešen individuálně s vlastníky objektů

 

V případě dotazů volejte zaměstnance odboru hygieny obecné a komunální HSHMP na telefonních číslech: 296336720, 296336742, 286 883 001.

 

V Praze dne 15. 6. 2016

 

MUDr. Vladimíra Zárubová
ředitelka odboru hygieny obecné a komunální