Legionella - výskyt v teplé vodě v objektu V Horní Stromce 2305/9, Praha 3

Informace k výskytu Legionelly v teplé vodě v objektu V Horní Stromce 2305/9, Praha 3

 

Výsledky rozboru vzorku teplé vody odebrané dne 2. 6. 2016 v rámci státní kontroly kvality teplé vody, v objektu V Horní Stromce 2305/9, Praha 3, prokázaly nevyhovující kvalitu teplé vody v ukazateli Legionella species.

 

Zjištěná hodnota: 160 KTJ/100ml, hygienický limit 100KTJ/100ml. (KTJ = kolonie tvořící jednotka)

 

Hygienická stanice hlavního města Prahy na základě předběžné opatrnosti doporučuje v zasaženém objektu preventivně omezit sprchování hlavy a obličeje teplou vodou a to do doby prokazatelného odstranění Legionell.

 

Dále doporučujeme: Před použitím vodu odtáčet, vyčistit a případně savem vydesinfikovat sprchové hlavice a perlátory na kohoutcích, opotřebená zařízení vyměnit za nová.

 

Co je Legionella? Bakterie rodu Legionella se přirozeně vyskytuje ve vodním prostředí.  Na rozdíl od jiných, běžných vodních mikroorganizmů se dokáže množit až do teploty 45°C a prokazatelně přežívá i teplotu 60°C. Tolerance k vyšší teplotě ji umožňuje namnožit se ve špatně konstruovaných nebo nedostatečně udržovaných rozvodech teplé vody. Legionella je schopná způsobit zápal plic. Ohroženou skupinou jsou lidé s oslabenou imunitou a starší osoby, děti ohroženou skupinou nejsou. Jak dojde k nákaze? Vdechnutím vodního aerosolu (mikroskopických kapének) obsahujícího Legionelly.  Aerosol vzniká dopadem, vířením nebo rozstřikováním vody, nejběžnějším zdrojem v bytech jsou sprchy. Podrobnější informace.

 

V případě dotazů volejte odborné zaměstnance HSHMP na telefonech: 296 336 718, 296 336 742, 296 336 755, 233 087 730

 

V Praze dne: 9. 6. 2016

 

MUDr. Vladimíra Zárubová
ředitelka odboru HOK