Legionella v teplé vodě okruhu výměníková stanice 104 - Veltruská 539/25, Praha 9

Informace k výskytu Legionelly v teplé vodě okruhu VS 104 - Veltruská 539/25, Praha 9

 

Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále jen "HSHMP") informuje obyvatele hlavního města Prahy o výsledcích rozborů vzorků teplé vody odebrané dne 22. 6. 2016 v rámci státní kontroly kvality teplé vody, a to v objektech Bohušovická 545/4 a výměníkové stanice 104 - Veltruská 539/25 Praha 9. Výsledky prokázaly nevyhovující kvalitu teplé vody v ukazateli Legionella species.

 

Zjištěné hodnoty:

 

Bohušovická 454/4: 500 KTJ/100ml, hygienický limit 100KTJ/100ml. (KTJ = kolonie tvořící jednotka)

 

výměníková stanice 104 vratka: 1000 KTJ/100ml, hygienický limit 100KTJ/100ml

 

výměníková stanice 104 výstup: 400 KTJ/100ml, hygienický limit 100KTJ/100ml

 

 

HSHMP na základě předběžné opatrnosti doporučuje v potenciálně zasažených objektech, tj. ve všech objektech zásobených z výměníkové stanice 104 - Veltruská 539/25 jmenovitě: Bohušovická 545/4, 542/3, 543/1, 544/2, Litvínovská 518/40, 519/38, 521/34, 522/32, 523/30, 524/28, 525/26, 526/24, 527/22, Veltruská 528/3, 529/5, 530/7, 531/9, 532/11, 533/13, 534/15, 535/17, 536/19, 537/21,538/23, 557/27, 597/24, 598/22, 599/20, 601/18, 602/16, 603/14, 604/12, 605/10, 606/8, 607/6, 608/4, Vysočanská 546/85, 547/83, 548/81, 549/79, 550/77, 551/75, 552/73, 553/71, 554/69, 555/67 preventivně omezit sprchování hlavy a obličeje teplou vodou a to do doby prokazatelného odstranění Legionell.

 

Dále doporučujeme: Před použitím vodu odtáčet, vyčistit a případně savem vydesinfikovat sprchové hlavice a perlátory na kohoutcích, opotřebená zařízení vyměnit za nová.

 

Co je Legionella? Bakterie rodu Legionella se přirozeně vyskytuje ve vodním prostředí.  Na rozdíl od jiných, běžných vodních mikroorganizmů se dokáže množit až do teploty 45°C a prokazatelně přežívá i teplotu 60°C. Tolerance k vyšší teplotě ji umožňuje namnožit se v špatně konstruovaných nebo nedostatečně udržovaných rozvodech teplé vody. Legionella je schopná způsobit zápal plic. Ohroženou skupinou jsou lidé s oslabenou imunitou a starší osoby, děti ohroženou skupinou nejsou. Jak dojde k nákaze? Vdechnutím vodního aerosolu (mikroskopických kapének) obsahujícího Legionelly.  Aerosol vzniká dopadem, vířením nebo rozstřikováním vody, nejběžnějším zdrojem v bytech jsou sprchy. Podrobnější informace na: http://www.hygpraha.cz/files/LEGIONELLA_informace.pdf

 

V případě dotazů se neváhejte obrátit na odborné zaměstnance HSHMP na telefonní čísla: 296 336 718, 296 336 742.

 

 

V Praze dne 30. 6. 2016 

 

 

 

MUDr. Vladimíra Zárubová

 

ředitelka odboru hygiena obecná a komunální