Legionella v teplé vodě v některých objektech v ulicích Dvorecká, Jeremenkova a Na Zvoničce v Praze 4

Informace k výskytu Legionelly v teplé vodě v níže specifikovaných objektech v ulicích Dvorecká, Jeremenkova, Na Zvoničce, Praha 4

 

 

 

Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále jen "HSHMP") informuje obyvatele hlavního města Prahy o výsledcích rozboru vzorků teplé vody odebrané dne 14. 6. 2016 v rámci státní kontroly kvality teplé vody, a to v objektech Jeremenkova 53, a výměníkové stanice VS 21 Jeremenkova, Praha 4. Tyto odběry prokázaly nevyhovující kvalitu teplé vody v ukazateli Legionella species. Zjištěné hodnoty:

 

 

Jeremenkova 53: 4600 KTJ/100ml, hygienický limit 100KTJ/100ml

VS 21 Jeremenkova - vratka: 110 KTJ/100ml, hygienický limit 100KTJ/100ml

(KTJ = kolonie tvořící jednotka)

 

 

 

HSHMP na základě předběžné opatrnosti doporučuje v potenciálně zasažených objektech, tj. ve všech objektech zásobených z VS 21 Jeremenkova, jmenovitě pak:

 

 

 

Dvorecká 1162/2a, 1165/1, 773/3, 788/26, 789/28

 

Jeremenkova 1013/54, 1014/56, 1015/58, 1016/60, 1017/62, 1018/64, 1019/66, 1020/68, 1021/70, 1022/72, 1023/74, 1024/76, 1025/78, 1055/46, 786/51, 787/53, 1715/50, 1716/52, 960/48

 

Na Zvoničce 1014/32, 1015/34, 1030/13, 951/19, 952/17

 

 

 

 

preventivně omezit sprchování hlavy a obličeje teplou vodou a to do doby prokazatelného odstranění Legionell.

 

 

Dále doporučujeme před použitím vodu odtáčet, vyčistit a případně Savem vydesinfikovat sprchové hlavice a perlátory na kohoutcích, opotřebená zařízení vyměnit za nová.

 

 

Co je Legionella? Bakterie rodu Legionella se přirozeně vyskytuje ve vodním prostředí.  Na rozdíl od jiných, běžných vodních mikroorganizmů se dokáže množit až do teploty 45°C a prokazatelně přežívá i teplotu 60°C. Tolerance k vyšší teplotě ji umožňuje namnožit se v špatně konstruovaných nebo nedostatečně udržovaných rozvodech teplé vody. Legionella je schopná způsobit zápal plic. Ohroženou skupinou jsou lidé s oslabenou imunitou a starší osoby, děti ohroženou skupinou nejsou. Jak dojde k nákaze? Vdechnutím vodního aerosolu (mikroskopických kapének) obsahujícího Legionelly.  Aerosol vzniká dopadem, vířením nebo rozstřikováním vody, nejběžnějším zdrojem v bytech jsou sprchy.

 

Podrobnější informace na: http://www.hygpraha.cz/files/LEGIONELLA_informace.pdf

 

V případě dotazů se neváhejte obrátit na odborné zaměstnance HSHMP na telefonní čísla: 296 336 718, 296 336 742.

 

 

V Praze dne 30. 6. 2016

 

 

MUDr. Vladimíra Zárubová

 

ředitelka odboru hygieny obecné a komunální