Magistrát chrání křehké seniory i pracovníky klíčových profesí zajištěním extra vakcín proti sezónní chřipce

Hygienická stanice hlavního města Prahy publikuje tiskovou zprávu pražského magistrátu k dodatečnému zajištění vakcín proti chřipce pro křehké seniory a zaměstnance klíčových profesí:

 


Hlavní město zajistilo pět tisíc vakcín proti sezónní chřipce navíc, nyní je ve spolupráci s Městskou poliklinikou Praha distribuuje. Cílem posíleného očkování proti sezónní chřipce je ochrana nejzranitelnějších obyvatel domovů pro seniory a dalších pobytových služeb, zvýšení odolnosti pracovníků kritické infrastruktury, zejména personálu zdravotních a sociálních služeb, ale také policie nebo celní správy. Opatření sníží i tlak na zdravotní systém v době pandemie.

 

 

Odbor zdravotnictví vysoutěžil na začátku léta pět tisíc kusů očkovacích látek proti sezónní chřipce, která se letos díky zvýšenému zájmu stala nedostatkovým zbožím. „Věděli jsme, že to nebude jednoduché, protože objem distribuce očkovací látky se stanovoval v loni, kdy nikdo netušil, že nastane pandemie koronaviru a očkování proti sezónní chřipce bude tolik žádané kvůli ochraně nejkřehčích obyvatel a snížení zátěže zdravotnictví. Jsem ráda, že se nám i přesto podařilo získat pro Prahu alespoň pět tisíc dávek,“ komentuje Milena Johnová, radní pro zdravotnictví a sociální oblast.

 

Pražský magistrát předně zajišťuje extra vakcíny proti chřipce pro obyvatele pobytových sociálních služeb na území metropole. Zařízení sociálních služeb požádaly o přibližně 2 300 vakcín pro klienty a zaměstnance. Do městských zdravotnických zařízení se distribuuje přes 800 vakcín. Očkování je možné poskytnout i městské policii, nebo na celní správě. Logistiku zajišťuje Městská poliklinika Praha, která vakcíny aplikuje a distribuuje dle požadavků jednotlivých sociálních služeb i dalších organizací začleněných do kritické infrastruktury města.

 

Obzvlášť důležité je chránit před sezónní chřipkou seniory v kolektivních zařízeních sociálních služeb, kde se infekční onemocnění mohou snadněji šířit kvůli omezenějším možnostem dodržovat protiepidemická opatření jako je sociální odstup. Tento problém ostatně ukazují i statistiky. Očkování proti běžné chřipce pomůže tomu, aby zranitelní lidé neonemocněli dvěma závažnými nemocemi v za krátkou dobu, protože kombinace covidu a chřipky by pro ně mohla mít velmi závažné důsledky.

 

Distribuci vakcín předcházel webinář, který hlavní město uspořádalo pro ošetřující lékaře pobytových služeb k tématu efektivní aplikace a jednotného přístupu k očkování. „Věřím, že péče, kterou věnujeme ochraně křehkých seniorů a dalších zranitelných skupin obyvatel a také pracovníkům zdravotních, sociálních, nebo bezpečnostních složek, se nám vrátí v podobě mírnějšího průběhu pandemie, pevnějšího zdraví a zachráněných životů,“ říká radní Milena Johnová.

 

V Praze 28.10.2020

 

Bc. Vít Hofman

tiskový mlulvčí MHMP