Manuál pro provoz škol a školských zařízení vzhledem ke covid-19 ve školním roce 2020/2021

Hygienická stanice hlavního města Prahy publikuje manuál pro provoz škol a školských zařízení vzhledem ke covid-19 ve školním roce 2020/2021 připravený Ministerstvem školství v úzké spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví:

 

http://www.hygpraha.cz/dokumenty/ministerstvo-skolstvi--mladeze-a-telovychovy--manual-k-provozu-skol-od-zari-5118_5118_432_1.html

 

Ing. Anna Füleová
ředitelka odboru hygieny dětí a mladistvých HSHMP