Mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví z 20. 11. 2020- problematika covid-19

 

na webu HSHMP zveřejněno 20.11.2020
 

Název mimořádného opatření číslo jednací odkaz na úřední desku Ministerstva zdravotnictví souhlas vlády ČR

Mimořádné opatření – antigenní testování – sociální služby, týdenní stacionáře, s účinností od 21. 11. 2020

 MZDR 47828/2020-8/MIN/KAN

z 20.11.2020

https://www.mzcr.cz/mimoradne-opatreni-antigenni-testovani-socialni-sluzby-tydenni-stacionare-s-ucinnosti-od-21-11-2020/ usnesení vlády ČR ze dne 20. 11. 2020 č. 1203 k mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví

Mimořádné opatření – antigenní testování – klienti, s účinností od 21. 11. 2020

MZDR 47828/2020-6/MIN/KAN
z 20.11.2020
https://www.mzcr.cz/mimoradne-opatreni-antigenni-testovani-klienti-s-ucinnosti-od-21-11-2020/  usnesení vlády ČR ze dne 20. 11. 2020 č. 1203 k mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví

Mimořádné opatření – antigenní testování – zaměstnanci, s účinností od 21. 11. 2020

MZDR 47828/2020-7/MIN/KAN

z 20.11.2020

https://www.mzcr.cz/mimoradne-opatreni-antigenni-testovani-zamestnanci-s-ucinnosti-od-21-11-2020/ usnesení vlády ČR ze dne 20. 11. 2020 č. 1203 k mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví

Mimořádné opatření – nošení ochranných prostředků dýchacích cest, s účinností od 21. 11. 2020

 MZDR 15757/2020-40/MIN/KAN
z 20.11.2020

https://www.mzcr.cz/mimoradne-opatreni-noseni-ochrannych-prostredku-dychacich-cest-s-ucinnosti-od-21-11-2020/

usnesení vlády ČR ze dne 20. 11. 2020 č. 1203 k mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví

Mimořádné opatření – nařízení zařízením pro děti vyžadující okamžitou pomoc, s účinností od 23. 11. 2020

MZDR 51822/2020-1 /MIN/KAN
z 20.11.2020

https://www.mzcr.cz/mimoradne-opatreni-narizeni-zarizenim-pro-deti-vyzadujici-okamzitou-pomoc-s-ucinnosti-od-23-11-2020/

usnesení vlády ČR ze dne 20. 11. 2020 č. 1203 k mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví