Mimořádné opatření – Ministerstvo zdravotnictví - nařízení poskytovatelům akutní lůžkové péče a poskytovatelům následné lůžkové péče s účinností od 31. 12. 2020

na webu HSHMP zveřejněno 30. 12.2020

 

Název mimořádného opatření číslo jednací odkaz na úřední desku Ministerstva zdravotnictví
Mimořádné opatření – Ministerstvo zdravotnictví - nařízení poskytovatelům akutní lůžkové péče a poskytovatelům následné lůžkové péče s účinností od 31. 12. 2020 MZDR 46953/2020-4/MIN/KAN https://www.mzcr.cz/mimoradne-opatreni-narizeni-poskytovatelum-akutni-luzkove-pece-a-poskytovatelum-nasledne-luzkove-pece-s-ucinnosti-od-31-12-2020/