Mimořádné opatření – Ministerstvo zdravotnictví - nošení ochranných prostředků dýchacích cest, s účinností od 3. 12. 2020 do odvolání

na webu HSHMP zveřejněno 30.11.2020

 

Název mimořádného opatření číslo jednací odkaz na úřední desku Ministerstva zdravotnictví souhlas vlády ČR

Mimořádné opatření – Ministerstvo zdravotnictví - nošení ochranných prostředků dýchacích cest, s účinností od 3. 12. 2020 do odvolání

MZDR 15757/2020-42/MIN/KAN z 30.11.2020 

https://www.mzcr.cz/mimoradne-opatreni-noseni-ochrannych-prostredku-dychacich-cest-s-ucinnosti-od-3-12-2020-do-odvolani/ ano