Mimořádné opatření – Ministerstvo zdravotnictví - změna Mimořádného opatření k antigennímu testování obyvatel, s platností do odvolání

  • na webu HSHMP zveřejněno 7. 1. 2021
Název mimořádného opatření číslo jednací odkaz na úřední desku Ministerstva zdravotnictví souhlas vlády ČR
Mimořádné opatření – Ministerstvo zdravotnictví - změna Mimořádného opatření k antigennímu testování obyvatel, s platností do odvolání MZDR 47828/2020-11/MIN/KAN ze 7. 1. 2021 https://www.mzcr.cz/mimoradne-opatreni-zmena-mimoradneho-opatreni-k-antigennimu-testovani-obyvatel-s-platnosti-do-odvolani/ ano