O důležitosti očkování proti chřipce s odborníkem z pražské hygieny na TV Prima

Zájem veřejnosti o problematiku onemocnění chřipkou nabývá na četnosti a proto se Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále jen "HSHMP") rozhodla v zájmu objektivního informování veřejnosti pravidelně zveřejňovat informace ohledně výskytu tzv. ARI (akutních respiračních infekcí). Více aktuálních informací je dostupných na webových stránkách HSHMP - http://www.hygpraha.cz/dokumenty/aktualni-vyskyt-hlasenych-akutnich-respiracnich-infekci--2811_2811_481_1.html (aktuálně údaje za 46. týden).

 

Současně jsme využili pozvání TV Prima k účasti ředitelky protiepidemického odboru HSHMP MUDr. Jágrové v pořadu Miniduel, který byl zaměřen na onemocnění chřipkou a důležitost očkování proti chřipce. Hlavním tématem tohoto Minudeulu tak byly otázky prevence před chřipkovým onemocněním a taktéž aktuální informace o výskytu chřipky v Česku i v zahraničí.

 

HSHMP upozorňuje, že stále i v 21. století platí, že jedinou specifickou ochranou proti chřipce je pouze očkování, které je v Česku  obyvateli velmi podceňováno. K očkování se používá neživá vakcína, která v žádném případě nemůže onemocnění chřipkou vyvolat, stejně jako očkování proti tetanu nevyvolá onemocnění tetanem.

 

Očkování je nejdůležitější pro osoby nad 65 let a osoby s chronickými nemocemi u kterých případné onemocnění mnohdy znamená ohrožení života. HSHMP zájemcům o další podrobné informace nabízí odkaz na své webové stránky - viz http://www.hygpraha.cz/dokumenty/ockovani-proti-chripce-2781_2781_481_1.html.

 

V Praze dne 23. 11. 2016

 

RNDr. Jan Jarolímek, MBA

ředitel

 


 

Přílohy