Ministerstvo zdravotnictví vydalo metodiku pro nařizování karantény ve školách v souvislosti s covid-19

http://www.hygpraha.cz/dokumenty/ministerstvo-zdravotnictvi-vydalo-metodiku-pro-narizovani-karanteny-ve-skolach-v-souvislosti-s-covid-19-5198_5198_432_1.html

 

Ing. Anna Füleová
ředitelka odboru hygieny dětí a mladistvých HSHMP