Na většině pražských koupališť je jakost vody přijatelná

30. května v Praze začala oficiální koupací sezóna na přírodních koupalištích. Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále jen „HSHMP“) tak započala pravidelné sledování jakosti vod a to včetně poskytování výsledků veřejnosti.
 
V souladu s platným monitorovacím kalendářem pro rok 2018 provedli provozovatelé pražských koupališť, prostřednictvím akreditovaných laboratoří, odběry vzorků vody v pondělí 28. května. Na základě platných právních předpisů je následně poskytli HSHMP.
 
Oproti prvním, orientačně provedeným rozborům ze 14. května se aktuálně zlepšila jakost vody na koupališti Hostivař. Rozbory z 28. 5. zde vykazují jakost vody na ukazateli 1, což odpovídá slovnímu hodnocení „voda vhodná ke koupání“. Na ukazateli 1 jsou v Praze ještě rybník Motol a koupaliště s přírodním čištěním vody Radotín.
 
Na koupališti Džbán rozbory vykázaly ukazatel 2 (zhoršené smyslově postižitelné vlastnosti vody). Jde o sníženou průhlednost vody.
 
Na koupališti Šeberák byly tento týden odebrány vzorky letos poprvé. Jakost vody je tu hodnocena ukazatelem 3. Ve výsledcích se objevilo překročení I. stupně v ukazateli sinice a III. stupně v ukazateli chlorofyl-a. Důsledkem toho došlo i ke snížení průhlednosti pod jeden metr, což může ztížit např. záchranu tonoucího.  Z hlediska zhoršené kvality vody tak HSHMP upozornila veřejnost na to, že se mírně zvýšila pravděpodobnost vzniku zdravotních problémů, zejména u citlivých jedinců, dětí, těhotných žen.
 
Na všech pražských koupalištích hygienici lidem doporučují se po každém vykoupání důkladně osprchovat pitnou vodou.
 
Aktuální informace ke kvalitě vody v přírodních koupalištích, nádržích určených ke koupání a stavbách ke koupání se systémem přírodního způsobu čištění vody naleznete na stránkách http://www.hygpraha.cz/koupaliste.aspx .
 
HSHMP pražská koupaliště kontroluje v pravidelných intervalech také přímo na místě. Zatím poslední prověrka byla provedena před začátkem koupací sezóny. Další kontroly budou následovat v červenci a srpnu.
 
V Praze 1. 6. 2018

Mgr. Zbyněk Boublík
tiskový mluvčí