Nebezpečný výrobek: panenka Beauty Charm style, FASHION SHOW, No.8091, NV2-71-100

Hygienická stanice hlavního města Prahy upozorňuje na nebezpečný výrobek na trhu.

 

 

Ing. Pavel Zikl
pověřený zastupováním ředitele odboru HV PBU

 

 

V Praze dne 20. 10. 2020