Nebezpečný výrobek: panenka Beauty FASHION, No. PF011, Item NO:CH-040


Hygienická stanice hlavního města Prahy upozorňuje na nebezpečný výrobek na trhu.

 

 

Ing. Pavel Zikl
pověřený zastupováním ředitele odboru HV PBU

 

 

V Praze dne 20. 10. 2020