Nebezpečný výrobek: panenka Mebex TM, by Fashion Pretty Girls, TOP MODEL, NO.338

Hygienická stanice hlavního města Prahy upozorňuje na nebezpečný výrobek na trhu.

 

 

Ing. Pavel Zikl
pověřený zastupováním ředitele odboru HV PBU

 

 

V Praze dne 20. 10. 2020