Nová pravidla pro příjezdy do ČR ze zahraničí od 9. listopadu 2020, s úpravou od 17. listopadu 2020 /aktualizace 27.11.2020/

(aktualizace 27.11.2020)

 

Hygienická stanice hlavního města Prahy informuje širokou veřejnost, že v pondělí 9. listopadu začala platit nová pravidla pro příjezdy do České republiky ze zahraničí. Celistvě problematiku upravuje příslušné ochranné opatření Ministerstva zdravotnictví a seznam zemí s nízkým rizikem nákazy onemocnění covid-19. Od 17. 11. 2020 došlo k aktualizaci pravidel. 27.11. Ministerstvo aktualizovalo seznam zemí s nízkým rizikem nákazy onemocnění covid-19 s účinností od 30.11.2020.

 


Ochranné opatření – Ministerstvo zdravotnictví - omezení překročení státní hranice ČR, s účinností od 17. 11. 2020 do odvolání odkaz na úřední desku Ministerstva zdravotnictví odkaz na úřední desku HSHMP
Sdělení Ministerstva zdravotnictví, kterým se vydává seznam zemí nebo jejich částí s nízkým rizikem nákazy onemocnění covid-19 s účinností od 30. 11. 2020 odkaz na úřední desku Ministerstva zdravotnictví odkaz na úřední desku HSHMP

SOUHRN NOVÝCH PRAVIDEL PLATNÝCH OD 9.11.2020

 

1. část - další část níže v textu

 

Od 9. listopadu platí nová pravidla pro vstup do České republiky. Týkají se občanů ČR vracejících se ze zahraničí domů i cizinců přijíždějících do ČR. Na takzvaném cestovatelském semaforu, který bude nově sladěný v rámci Evropské unie, bude většina evropských zemí červená. To znamená vysoké riziko nákazy koronavirem, a tudíž i povinnost nechat se testovat na covid.


Od 17.11. 2020 se prodlužuje výjimka pro cesty z ČR do zemí označených červenou barvou na takzvaném cestovatelském semaforu. Bez negativního testu na nemoc covid-19 bude možné v nutných případech vyjet až na 24 hodin, dosud platila obecná výjimka na maximálně 12 hodin. Týká se to cest ze zdravotních, rodinných, obchodních nebo pracovních důvodů. Zároveň se rozšiřuje možnost cestování pro nesezdané páry.

 

Změny v pondělí 16.11.2020 oznámilo ministerstvo zahraničních věcí (MZV) s tím, že ministerstvo zdravotnictví současně upravilo příslušné ochranné opatření.

 

Kontroly budou dle MZV namátkové.

 


FOTO: ilustrační obrázek


OSNOVA POSTUPU Z POHLEDU HSHMP

1/ Lidé přijíždějící z "červených zemí", tedy zemí s vysokým rizikem nákazy, jsou povinni vyplnit tzv. PŘÍJEZDOVÝ ONLINE FORMULÁŘ na této internetové adrese https://plf.uzis.cz/

2/ Po vyplnění formuláře jsou tito lidé dále povinni se do 5 dnů od vstupu na území ČR na vlastní náklady podrobit RT-PCR testu na přítomnost SARS-CoV-2

3/ Výsledek testu jsou lidé povinni předložit místně příslušné krajské hygienické stanici dle místa pobytu v ČR, v Praze Hygienické stanici hlavního města Prahy na k tomu určenou elektronickou adresu:

 

HSHMP: e-mail určený pro zasílání výsledků testů po pobytu v tzv. červených zemích

covid-hc@hygpraha.cz

HSHMP žádá občany, aby výsledky svých testů na covid-19 zasílali se všemi potřebnými osobními údaji a náležitostmi v následujícím formátu:

 

Jméno a příjmení:                        

Datum narození:      

Datum příjezdu do ČR:  

Odkud se vracíte:  

Adresa pobytu v ČR:  

Kontakt (e-mail a telefon)  


PŘEHLED ODBĚROVÝCH MÍST COVID-19 NA ÚZEMÍ HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY


DALŠÍ INFORMACE:

 

Ministerstvo zahraničních věcí ČR Česko sladí cestovatelský semafor podle EU. Ten nastaví kritéria pro „bezpečnou zemi“

 

Ministerstvo vnitra ČR: Pravidla vstupu do České republiky platná od 9. listopadu 2020

 

Ministerstvo zdravotnictví ČR Seznam zemí podle míry rizika nákazy

 

Ministerstvo vnitra ČR Informace pro občany ČR a cizince na území ČR - pravidla vstupu

 

Ministerstvo zahraničních věcí ČR Informace ohledně cestování z a do zemí mimo EU 

 

Novinkou na tzv. cestovatelském semaforu je mechanismus pro hodnocení epidemiologické situace jednotlivých členských států EU. Na základě stanovených kritérií bude pravidelně aktualizován seznam zemí s nízkým rizikem nákazy. Země budou děleny do tří kategorií: zelené, oranžové a červené. Seznam bude stanoven sdělením Ministerstva zdravotnictví a bude zahrnovat zelené a oranžové země.

 

 


SOUHRN NOVÝCH PRAVIDEL PLATNÝCH OD 9.11.2020, S ÚPRAVOU OD 17.11.2020

 

2. část - pokračování textu

 

U "červených" států jinak platí povinnost nechat se otestovat při cestě zpět do Česka, testy musejí mít i cizinci přijíždějící do ČR. Nutné je též vyplnit formulář pro hygienickou stanici. Výjimku mají pendleři nebo žáci a studenti při pravidelném pohybu do určité země.

 

Nesezdaným párům nová pravidla umožní setkat se i s partnerem ze země, odkud je do ČR třeba vízum. Podmínkou zůstává podle MZV doložit dlouhodobý vztah. Dosud to páry dělaly čestným potvrzením o dlouhotrvajícím vztahu a dokladem například o rezervaci termínu svatby na matrice, o společné nájemní smlouvě nebo společných cestách. Páry mohou o vztahu ujistit také společným účtem v bance, společné fotografie ministerstvo neuznává.

  


MOŽNOST PŘÍPADNÝCH TELEFONICKÝCH KONZULTACÍ K DANÉ PROBLEMATICE

 

Resort Název služby Telefon/e-mail Provozní doba
Ministerstvo vnitra ČR Telefonická a e-mailová linka pro dotazy související
s podmínkami vstupu
na území ČR

telefon:
974 820 680 - volba 3


e-mail:
cestovani.covid19@mvcr.cz

po - čt:
8:00 - 16:00

 
Pá: 8:00 - 12:00

Ministerstvo zahraničních věcí ČR  Informační centrum pro cesty do zahraničí telefon:
224 183 200 
pondělí - pátek
8:00 - 16:00
Ministerstvo zdravotnictví ČR Informační linka 1221 ke koronaviru telefon:
1221 

všední dny
8:00 - 19:00

víkendy 
9:00 - 16.30

 

 


V Praze 27.11.2020

 

Hygienická stanice hlavního města Prahy