Nové případy covid-19 v Praze za sobotu 3. a neděli 4.10.2020-OD 5.10.2020: SJEDNOCENÍ VYKAZOVÁNÍ covid-19 v Praze-HSHMP PŘECHÁZÍ NA VYKAZOVÁNÍ PLYNOUCÍ ZE STATISTIK ÚZIS ČR

Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále jen "HSHMP") informuje o počtu nových případů onemocnění covid-19, které v Praze registruje za uplynulé dva dny, tedy sobotu 3. a neděli 4. října 2020.

 


TABULKA - počty nových případů covid-19 v Praze za sobotu 3. a neděli 4.10.2020
 

DEN POČET HSHMP EVIDOVANÝCH NOVÝCH PŘÍPADŮ covid-19
sobota 3.10.2020 473
neděle 4.10.2020 513

Hygienická stanice hlavního města Prahy zároveň širokou veřejnost informuje, že v rámci snahy o sjednocení vykazování nových případů onemocnění covid-19 přechází počínaje zítřkem, tj. úterkem 6. října 2020, na systém vykazování vycházející ze statistik Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR prezentovaných na příslušném internetovém portálu Ministerstva zdravotnictví ČR https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19 .

Od zítřka tak bude denní hlášení o počtu nových případů onemocnění covid-19 v Praze publikováno vždy v ranních hodinách daného dne za celý uplynulý den. Zítra, v úterý 6.10.2020, tak HSHMP vykáže komplexní statistiku nových případů za pondělí 5.10.2020.

 

 

V Praze 5.10. 2020

Hygienická stanice hlavního města Prahy