Obecné doporučení pro zaměstnavatele v souvislosti s pandemií koronaviru

Hygienická stanice hlavního města Prahy, v souvislosti s pandemií koronaviru, publikuje obecná doporučení pro zaměstnavatele:

 

► Zajistit cílenou osvětu mezi zaměstnanci formou školení, krátkého workshopu nebo pomocí Intranetu. Zajistit vyvěšení dostatečného množství informačních letáků na pracovištích s cílem upozornit na nutnost pravidelně si umýt ruce teplou vodou a mýdlem, dále pak doporučení a vysvětlení správné techniky mytí rukou. Profese, např. řidič kamionu, řidič tramvaje, autobusu, průvodčí a další obdobné, u kterých si při výkonu práce nelze pravidelně mýt ruce mýdlem a teplou vodou je potřebné vybavit vhodnými dezinfekčními prostředky.


► Propagovat správnou respirační hygienu na pracovišti, tj. při kašli a kýchání si zakrýváme nos a ústa jednorázovým kapesníkem. Zajistěte na pracovišti jednorázové papírové kapesníky a uzavíratelné koše.

 

► Pravidelně kontrolovat a v případě potřeby doplňovat dostatečné množství tekutého mýdla u umyvadel včetně jednorázových utěrek k vysušení rukou.

 

► Provádět důkladný úklid pracovišť, zajistit účinné dezinfekční prostředky s plně virucidním účinkem. Provádět pravidelný a důkladnější úklid společných prostor, zejména kuchyňky, kde se schází větší počet zaměstnanců. Provádět dezinfekci madel od lednice nebo myček, madel od kuchyňských skříněk, klik, kávovaru, rychlovarných konvic. Dále pak provádět pravidelnou dezinfekci u společných tiskových center.

 

► Zaměřit se na důkladné čištění a dezinfekci prostor pracoviště jednotlivých zaměstnanců, zejména pracovní desky u stolu, klávesnice k PC apod. V případě potřeby poskytnout zaměstnancům dezinfekční jednorázové utěrky, aby si mohli sami provést pravidelnou dezinfekci a čištění svého pracovního místa.

 

► Dostatečně vybavit zaměstnance, kteří jsou bezprostředně ohrožení nákazou osobními ochrannými pomůckami, s ohledem na charakter vykonávané práce a typ pracoviště. Osobní ochranné pomůcky volit podle skutečné potřeby.

 

► Zaměstnavatel by měl pravidelně informovat své zaměstnance o přijatých a plánovaných opatřeních. Snižovat stres na pracovišti, propagovat pozitivní myšlení. Dlouhotrvající stres oslabuje imunitu člověka.


► Propagovat zásady správné výživy na pracovišti, tj. apelovat na dostatečný pitný režim, konzumaci ovoce a zeleniny.


► Seznámit zaměstnance s nutností informovat zaměstnavatele o nařízené karanténě. Upozornit zaměstnance na trestní a přestupkovou odpovědnost v případě úmyslného šíření nákazy, resp. nedodržení karantény.


► Zaměstnancům je nutné zdůrazňovat, že musí zůstat doma, když mají tzv. chřipkové příznaky (suchý kašel, zvýšená teplota, slabost, únava (může se jednat o COVID-19).  Pro edukaci zaměstnanců doporučujeme rozeslat odkaz na instruktážní video MZ ČR: https://koronavirus.mzcr.cz/

 

► Omezit pracovní cesty regionálním manažerům, kteří cestují v rámci svěřeného regionu. Omezit osobní setkání, pokud je to možné upřednostnit telefonické hovory, telekonference, videohovory.

 

► Umožnit zaměstnancům práci z domova, pokud je to možné, vzhledem k charakteru vykonávaných činností a pracovního zařazení.

 

Souhrnné informace k přípravě pracoviště na onemocnění COVID 19 naleznete zde:

https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/03/Manu%C3%A1l_p%C5%99%C3%ADpravy_pracovi%C5%A1t%C4%9B_na_onemocn%C4%9Bn%C3%AD_COVID-19.pdf

 

Zaměstnancům i zaměstnavatelům doporučujeme sledovat také stránky ministerstva zdravotnictví, kde jsou pravidelně zveřejňovány aktuální informace včetně odkazu na zdravotně-výchovné materiály:

https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/03/Manu%C3%A1l_p%C5%99%C3%ADpravy_pracovi%C5%A1t%C4%9B_na_onemocn%C4%9Bn%C3%AD_COVID-19.pdf

 

K vládou přijatým opatřením poskytuje pro podnikatele - výklad  - Ministerstvo průmyslu a obchodu viz:

https://www.businessinfo.cz/clanky/koronavirus-pridelava-problemy-ceskym-firmam-kde-hledat-pomoc/

 

V Praze 17.3.2020

Hygienická stanice hlavního města Prahy

 

Použité zdroje:

 

● https://www.eversheds-sutherland.com/

● https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/03/Manu%C3%A1l_p%C5%99%C3%ADpravy_pracovi%C5%A1t%C4%9B_na_onemocn%C4%9Bn%C3%AD_COVID-19.pdf