Ochranné opatření – Ministerstvo zdravotnictví - lety ze Spojeného království Velké Británie a Severního Irska s účinností od 23. 12. 2020 od 12 hodin

na webu HSHMP zveřejněno 23. 12.2020

 

Název mimořádného opatření číslo jednací odkaz na úřední desku Ministerstva zdravotnictví souhlas vlády ČR

Ochranné opatření – Ministerstvo zdravotnictví -  lety ze Spojeného království Velké Británie a Severního Irska s účinností od 23. 12. 2020 od 12 hodin

MZDR 60510/2020-2/MIN/KAN https://www.mzcr.cz/ochranne-opatreni-lety-ze-spojeneho-kralovstvi-velke-britanie-a-severniho-irska-s-ucinnosti-od-23-12-2020-od-12-hodin/ ano