Ochranné opatření – Ministerstvo zdravotnictví - lety ze Spojeného království Velké Británie a Severního Irska s účinností od 1. 1. 2021 do odvolání

na webu HSHMP zveřejněno 29. 12.2020

 

Název mimořádného opatření číslo jednací odkaz na úřední desku Ministerstva zdravotnictví
Ochranné opatření – Ministerstvo zdravotnictví - lety ze Spojeného království Velké Británie a Severního Irska s účinností od 1. 1. 2021 do odvolání MZDR 60510/2020-3/MIN/KAN https://www.mzcr.cz/ochranne-opatreni-lety-ze-spojeneho-kralovstvi-velke-britanie-a-severniho-irska-s-ucinnosti-od-1-1-2021-do-odvolani/