Ochranné opatření – Ministerstvo zdravotnictví - omezení překročení státní hranice ČR, s účinností od 3. 12. 2020 do odvolání

na webu HSHMP zveřejněno 30.11.2020

 

Název mimořádného opatření číslo jednací odkaz na úřední desku Ministerstva zdravotnictví souhlas vlády ČR

Ochranné opatření – Ministerstvo zdravotnictví - omezení překročení státní hranice ČR, s účinností od 3. 12. 2020 do odvolání

MZDR 20599/2020-40/MIN/KAN

https://www.mzcr.cz/ochranne-opatreni-omezeni-prekroceni-statni-hranice-cr-s-ucinnosti-od-3-12-2020-do-odvolani/ ano