Ochranné opatření – Ministerstvo zdravotnictví - omezení překročení státní hranice České republiky, s účinností od 5. 4. 2021 do odvolání /AKTUALIZACE K DATU: 5. 4. 2021/

  • na webu HSHMP aktualizováno 5. 4. 2021

Ochranné opatření – Ministerstvo zdravotnictví - omezení překročení státní hranice České republiky, s účinností od 5. 4. 2021 do odvolání

MZDR 20599/2020-69/MIN/KAN 3, 4, 2021 https://www.mzcr.cz/ochranne-opatreni-omezeni-prekroceni-statni-hranice-ceske-republiky-s-ucinnosti-od-5-4-2021-do-odvolani/ ANO
Lékařské potvrzení o prodělání onemocnění covid-19 k doložení při cestě do ČR (formát pdf)  --------------------   ------------------------------------------------------------------------------------- ------------

Sdělení Ministerstva zdravotnictví, kterým se vydává seznam zemí nebo jejich částí s nízkým, středním a vysokým rizikem nákazy onemocnění covid-19 s účinností od 5. 4. 2021

MZDR 20599/2020-68/MIN/KAN 1. 4. 2021 https://www.mzcr.cz/sdeleni-ministerstva-zdravotnictvi-kterym-se-vydava-seznam-zemi-nebo-jejich-casti-s-nizkym-strednim-a-vysokym-rizikem-nakazy-onemocneni-covid-19-s-ucinnosti-od-5-4-2021/ -------

Ochranné opatření – nařízení o zákazu vstupu do zemí s extrémním rizikem nákazy onemocnění covid-19, s účinností od 12. 4. do 31. 5. 2021

MZDR 20599/2020-67/MIN/KAN 30. 3. 2021 https://www.mzcr.cz/ochranne-opatreni-narizeni-o-zakazu-vstupu-do-zemi-s-extremnim-rizikem-nakazy-onemocneni-covid-19-s-ucinnosti-od-12-4-do-31-5-2021/ ANODALŠÍ PODROBNOSTI K TÉMATU:

 

Ministerstvo zdravotnictví upravilo opatření pro návrat ze zahraničí do České republiky

tisková zpráva Ministerstava zdravotnictví datum vydání:
3. 4. 202
1

Vláda souhlasila s dočasným odpuštěním DPH na respirátory a novými podmínkami vstupu do ČR od 5. února

tisková zpráva Úřadu vlády ČR datum vydání:
1. 2. 2021

ECDC reaguje na výskyt nových mutací onemocnění COVID-19, tzv. cestovatelský semafor doplní tmavě červená kategorie zemí

tisková zpráva Ministerstva zdravotnictví ČR datum vydání:
2. 2. 2021

Šíření nových mutací COVID-19 znamená nová pravidla pro cestování. Na semaforu přibydou „tmavě červené“ země tisková zpráva Ministerstva zahraničních věcí ČR datum vydání:
1. 2. 2021