Od 1. září bude v Praze ochrana dýchacích povinná také ve vestibulech metra, vnitřních prostorech nádražních budov a všech veřejných vnitřních prostorech pražského Letiště Václava Havla

Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále jen „HSHMP“), jako místně a věcně příslušný orgán ochrany veřejného zdraví v Praze, dnes formou mimořádného opatření vydává Nařízení číslo 7 HSHMP. To s účinností od úterý 1. září 2020 nařizuje veřejnosti, vzhledem ke zhoršující se epidemiologické situaci onemocnění covid-19 na území Prahy,  používání ochranných prostředků dýchacích cest na následujících místech:

Zároveň dochází ke zrušení mimořádného opatření HSHMP č. 6 z 24.7.2020.

 

Nové nařízení HSHMP vhodně doplňuje a v podmínkách Prahy dále zpřesňuje již přijatá opatření na celostátní úrovni, kdy od 1.9.2020 bude například díky povinnosti používání ochrany dýchacích cest veřejností v prostředních pražské MHD významně omezena možnost přenosu onemocnění covid-19. I cílem dnes vydaného mimořádného opatření HSHMP je snižovat možnosti přenosu nákazy covid-19.

 

V podmínkách Prahy se z pohledu orgánu ochrany veřejného zdraví jeví jako vhodné vztáhnout nařízení i na vnitřní prostory nádražních budov a vestibuly metra. Stejně jako v prostředních městské hromadné dopravy zde dochází k relativně velmi těsným kontaktům osob. Ochrana dýchacích cest může významně snižovat rizika přenosů nákazy.

 

Pražské Letiště Václava Havla představuje v reálném pohledu křižovatku pro tisícovky cestujících ze zemí z různých koutů světa, kde je vyšší výskyt onemocnění covid-19 než v ČR. Počet cestujících se v průběhu aktuální doby průběžně zvyšuje.  I přes přijatá opatření pro cestující z těchto zemí dochází u příchozích, v rámci na letišti prováděných testů na covid-19, k pravidelným pozitivním záchytům. Průměrně je denně na letištním odběrovém místě otestováno přibližně 400 lidí, přičemž pozitivita je zachycována u cca 4 osob. Po posouzení stávající situace a v zájmu zvýšení ochrany personálu letiště proto HSHMP přistoupila k nařízení nošení ochrany dýchacích cest i ve všech veřejně přístupných vnitřních prostorech letiště.

 

Veškeré podrobnosti včetně přípustných výjimek obsahuje dnes zveřejněné Nařízení HSHMP č. 7/2020.

 

V Praze 31.8.2020

 

Hygienická stanice hlavního města Prahy

 


 

Přílohy