Orientační přehled počtu škol a školských zařízení na území hlavního města Prahy, ve kterých je řešena situace související s covid-19-situace k 19.9.2020, 7:00 hodin

Hygienická stanice hlavního města publikuje orientační přehled počtu škol a školských zařízení na území hlavního města Prahy, kde je aktuálně řešena problematika související s onemocněním covid-19. Přehled je členěn dle deseti pražských obvodů. 

 

 

 

Orientační přehled počtu škol a školských zařízení na území hlavního města Prahy, ve kterých je řešena situace související s covid-19-situace k 19.9.2020, 7:00 hodin

 


Upozornění:  údaje v tabulce jsou pouze orientační a v průběhu času se mohou měnit, aktualizace na internetových stránkách HSHMP bude probíhat JEDNOU TÝDNĚ, VŽDY V PÁTEK 


 

název obvodu** počet škol a školských zařízení, kde řešena situace covid-19* MŠ* ZŠ* SŠ* VS dětský* domov jen dočasně uzavřeno celých škol* dočasně uzavřeno tříd* počet pozitivních celkem žák - student  karanténa* žák - student - pozitivní*  pedagogický pracovník-karanténa* pedagogický pracovník-pozitivní* THP-pozitivní* MIMO ŠKOLU -pozitivní*
Praha 1 17 - 4 12 1 - 17xNE 2xNE 54 788 53 70 1 - -
Praha 2 3 - 1 2 - - 3xNE 3xNE 6 52 5 2 1 - -
Praha 3 4 - 2 2 - - 2xNE 2xNE 8 124 6 2 2 - -

Praha 4

33 9 14 9 - 1 26xNE 8xNE 114 1065 84 129 30 - -
Praha 5 12 3 6 3 - - 12xNE 5xNE 12 140 5 19 7 - -
Praha 6 12 1 9 2 - - 10xNE - 48 699 27 29 16 4 1
Praha 7 2 - - 2 - - 2xNE - 5 138 5 - - - -
Praha 8 5 - - 5 - - 5xNE 1xNE 7 162 7 2 - - -
Praha 9 12 2 4 6 - - 11XNE - 16 327 11 24 5 - -
Praha 10 11 0 5 6 - - 11xNE - 17 278 13 49 3 - -
CELKEM 112 15 46 49 1 1 99xNE 21xNE 287 3773 216 326 65 4 1

* údaje v tabulce naposledy aktualizovány ke dni 19.9.2020, 7:00 hodin ráno a odpovídají skutečnostem, které má orgán ochrany veřejného zdraví v daném okamžiku k dispozici.

 

**deset pražských obvodů definovaných zákonem č. 36/1960 Sb., o územním členění státu a vyhláškou  č. 388/2015 Sb., kterou se mění vyhláška č. 388/2002 Sb., o stanovení správních obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem a správních obvodů obcí s rozšířenou působností, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 564/2002 Sb., o stanovení území okresů České republiky a území obvodů hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů
 

Přehled městských částí hlavního města Prahy řazených do jednotlivých obvodů

 

Praha 1 -
Praha 2 -
Praha 3 -
Praha 4 (městské části vymezující území obvodu: Praha 4, Praha 11, Praha 12, Praha - Kunratice, Praha - Libuš, Praha - Šeberov, Praha - Újezd)
Praha 5 (městské části vymezující území obvodu: Praha 5, Praha 13, Praha 16, Praha - Lipence, Praha - Lochkov, Praha - Řeporyje, Praha - Slivenec, Praha - Velká Chuchle, Praha - Zbraslav, Praha - Zličín)
Praha 6 (městské části vymezující území obvodu: Praha 6, Praha 17, Praha - Lysolaje, Praha - Nebušice, Praha - Přední Kopanina, Praha - Suchdol)
Praha 7 (městské části vymezující území obvodu: Praha 7, Praha - Troja)
Praha 8 (městské části vymezující území obvodu: Praha 8, Praha - Březiněves, Praha - Dolní Chabry, Praha - Ďáblice)
Praha 9 (městské části vymezující území obvodu: Praha 9, Praha 14, Praha 18, Praha 19, Praha 20, Praha 21, Praha - Běchovice, Praha - Čakovice, Praha - Dolní Počernice, Praha - Klánovice, Praha - Koloděje, Praha - Satalice, Praha - Vinoř)
Praha 10 (městské části vymezující území obvodu: Praha 10, Praha 15, Praha 22, Praha - Benice, Praha - Dolní Měcholupy, Praha -Dubeč, Praha - Kolovraty, Praha - Královice, Praha - Křeslice, Praha - Nedvězí, Praha - Petrovice, Praha - Štěrboholy

 

V Praze 19.9.2020

 

Hygienická stanice hlavního města Prahy