„Pozor na nadměrné slunění“ – varují pražští hygienici

Jedno z významných letních rizik představuje vznik maligního melanomu. Maligní melanom je nádorové onemocnění, které postihuje převážně kůži, ale může se vyskytnout i na sliznicích, v oku, uchu, pod nehtem i ve vnitřních orgánech. Četnost výskytu tohoto onemocnění v posledním čtvrtstoletí rok co rok stoupá celosvětově, častěji je postiženo obyvatelstvo bílé pleti.

 

Za posledních 20 let vzrostl počet nově diagnostikovaných případů v Česku téměř na dvojnásobek. Podle statistických dat Ústavu zdravotnických informací a statistiky (dále jen "ÚZIS ČR") bylo v roce 2014 nově diagnostikováno zhruba 2 400 případů zhoubného melanomu. Nárůst incidence zhoubného melanomu v letech 1995-2014 v Česku a hlavním městě Praze znázorňuje graf 1.

 

Graf 1: Vývoj incidence zhoubného melanomu kůže v Česku a hl. m. Praze
             v letech 1995 – 2014 na 100 000 obyvatel podle pohlaví

Zdroj: ÚZIS ČR

 

Melanom postihuje častěji starší osoby, podíl obou pohlaví je přibližně stejný, ale úmrtnost mužů je poněkud vyšší, pravděpodobně v souvislosti s pozdější návštěvou lékaře a tedy i pozdější diagnostikou a pozdějším začátkem léčby. V poslední době se výskyt onemocnění přesouvá i do mladších věkových kategorií, u žen mezi 30 a 34 lety je druhým nejčastějším typem rakoviny hned za karcinomem prsu.

 

Jde o závažné onemocnění, je to jeden z nejzhoubnějších nádorů. I když léčitelnost se v poslední době zlepšila, stále má rozhodující význam prevence a včasný záchyt patologických změn. Nádor se nejčastěji objevuje na trupu, dále na končetinách, ale může být lokalizován kdekoli.

 

Prevence spočívá především v ochraně kůže při opalování: používání ochranných krémů s UV faktorem a pobyt na slunci realizovat spíše v časných dopoledních či pozdně odpoledních hodinách. Pokud je člověk vystaven slunci mezi 11 a 15 hodinou, je třeba se chránit i oblečením. Při pobytu u vody nebo v horách je ochrana kůže před spálením klíčová, krémy je třeba aplikovat opakovaně (i jedno či dvě spálení v životě již zvyšují pravděpodobnost vzniku melanomu! – u žen 1,5x a u mužů 2,8x). Za rizikové je třeba považovat opalování a spálení pokožky v dětském věku.

 

Při léčbě hraje velkou roli čas, při nálezu podezřelého znaménka je třeba urychleně vyhledat dermatologa, případný včasný záchyt nádoru znamená šanci na úspěšnou léčbu, na lepší prognózu.

 

Bližší informace o nádorech kůže můžete získat také v přiloženém letáku Státního zdravotního ústavu v Praze (viz volně ke stažení v příloze). 

 

V Praze dne 19. 7. 2017

 

Ing. Anna Fűleová
vedoucí oddělení podpory zdraví a zdravotní politiky

 

Zdroje:


Zdravotnické noviny, ročník 66, číslo 24, str. 4
https://www.onkologiecs.cz/pdfs/xon/2016/06/03.pdf
https://www.mou.cz/maligni-melanom/t3323
http://www.melanomy.cz/?touch=malignimelanom

 


 

Přílohy