Práce pražských hygieniků v boji s covid-19 zaznamenává řadu pozitivních ohlasů

Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále jen „HSHMP“) a její jednotliví zaměstnanci letos vzniklou, složitou epidemiologickou situaci ohledně onemocnění covid-19 řeší průběžně s maximálně možným nasazením. V rámci řešení dílčích, mnohdy složitých problémů HSHMP úzce spolupracuje s celou řadou subjektů i mnoha jednotlivci. Je potěšitelné vnímat, že je spolupráce ze strany HSHMP často kladně hodnocena. Svědčí o tom hned několik děkovných sdělení, které HSHMP  v dané souvislosti obdržela. 

 

HSHMP například obdržela poděkování od jedné ze zaměstnankyň obchodního řetězce: „Děkujeme paní doktorce Jágrové za pochopení vůči nám, zaměstnancům marketů, že obhajuje uzavření marketů o nedělích. Zákazníci se totiž chovají jako kdyby měl být konec světa a má pravdu, že ani v jednom marketu se nějaké dvoumetrové rozestupy nedodržují. Pokud je upozorníme, tak jsou na nás ještě sprostí. Každý z nás má doma rodiny, a přitom se denně bojíme, zda je neohrozíme na životě z důvodu koronaviru. Jak je možné, že na vesnici nikdo neřeší, zda si nenakoupí v neděli? Prostě do soboty 11 h jim stačí nákup a neumřou hlady jako lidé z města. Moc děkujeme za pochopení a vstřícnost. I my jsme lidé a ne roboti. Rádi jsme alespoň o nedělích se svými rodinami.“

 

Další z pisatelů ocenil vstřícnost a ochotu zaměstnankyně HSHMP v rámci telefonicky prováděného epidemiologického hovoru: „Byl jsem pozitivně testován na covid-19 a tak mě neminul telefonát od pražské hygieny. Nemohu říci, že bych měl špatné zkušenosti s úřady, ale telefonát od vás mě velmi překvapil. Ohromná míra trpělivosti a hlavně ochoty, kterou vaše pracovnice projevila a z hovoru udělala příjemný telefonát. Posílám tedy poděkování za zpříjemnění celého dne.“

 

FOTO: ilustrační obrázek

 

V průběhu nedávné doby HSHMP úzce spolupracovala s Magistrátem hlavního města Prahy při přípravě a zajištění průběhu voleb do části Senátu Parlamentu ČR. „Dovoluji si poděkovat za ochotu a profesionální spolupráci při školení zapisovatelů a členů sčítací komise při jejich přípravě na zabezpečení zvláštního hlasování,“ napsala ve svém sdělení Ing. Zdena Javornická, pověřená řízením Magistrátu hl. m. Prahy. „Vaše odborná rada či ochotná konzultace nám výrazně napomohly pro bezpečnost práce na zvláštních stanovištích i při zvládání objemu požadavků na návštěvy se zvláštní přenosnou schránkou,“ uvedla rovněž Zdena Javornická. Ocenění spolupráce ze strany HSHMP za Magistrát hl. m. Prahy vyzdvihla také JUDr. Eva Novaková, ředitelka živnostenského a občanskosprávního odboru: „Druhé kolo voleb do Senátu se pomalu chýlí ke konci, a proto mohu velice poděkovat za Vaši ochotu a profesionalitu, se kterou jste nám radili, jak se při těchto volbách vyhnout úskalím při zajištění hygienických opatření. Děkuji velice za proškolení zapisovatelů komisí pro hlasování i uklidňující reakce na dotazy k případným uzavření pobytových zařízení.“

 

Nemalou konzultační a poradenskou činnost pražští hygienici poskytují celé řadě zařízení pobytových sociálních služeb typu domovů pro seniory, domovů se zvláštním režimem apod. Je potěšitelné, že je tato spolupráce pozitivně hodnocena: „Velmi děkuji za cenné rady, které jsme se zaměstnankyněmi pražské hygieny prodiskutovaly minulý týden. V pátek nastala situace, kterou jsem musela řešit dle vašich doporučení a podařilo se nám trasovat klienty a dát je do karantény. Dnes se prokázali jako negativní, naší včasnou intervencí. Touto cestou bych chtěla poděkovat protiepidemickému odboru za příkladnou spolupráci s naší organizací,“ napsala jedna z ředitelek pražských sociálních zařízení.

 

Jeden z občanů HSHMP napsal: „Jako „řadový občan“, pracující a žijící na území hlavního města Prahy bych chtěl Vám a Vašim kolegům poděkovat za Vaše pracovní nasazení, které obdivuji, kterého si nesmírně vážím, a kterého by si měli vážit všichni občané ČR.“

 

FOTO: ilustrační obrázek

 

V Praze 5.11.2020

 

Mgr. Zbyněk Boublík
tiskový mluvčí HSHMP