Praha v oblasti šírení covid-19 stále v červené barvě pohotovostních stupňů v oblasti ochrany veřejného zdraví

Hygienická stanice hlavního města Prahy přináší aktuální hodnocení epidemiologické situace onemocnění covid-19 z pohledu Ministerstva zdravotnictví nejen v ČR, ale také v Praze, kde se onemocnění nadále šíří komunitně, zdroje nákazy se dohledávají složitě:V celé České republice se již onemocnění covid-19 šíří komunitně. Zdroje nákazy se tak nedaří nalézat. Vyplývá to z hodnotící celkové informace Ministerstva zdravotnictví zveřejněné v pátek 23. října 2020 na webu ministerského úřadu. Celé území státu je tak po páteční aktualizaci takzvaného semaforu rizika nákazy červené, před týdnem bylo v nižším oranžovém stupni pět krajů. Hlavní město Praha je červeném stupni již několik týdnů.

 

Hodnotící komentář Ministerstva zdravotnictví, sekce hlavní hygieničky, k epidemiologické situaci onemocnění covid-19 v Praze za období 14. - 20.10. 2020

 

Na území hlavního města Prahy (HMP) v posledním týdnu pozorujeme i nadále vysoce negativní trend ve výskytu onemocnění COVID19, kdy dochází k nárůstu u všech hodnocených parametrů, průměrný denní přírůstek v sedmidenním horizontu je přes 1 200 případů (v přepočtu na 100 tisíc obyvatel 88,3 případů), tyto vysoké denní přírůstky se pak projevují ve sledovaném parametru počtu případu za 14 dní, aktuálně tato hodnota v Praze již přesahuje 1 000 případů na 100 tisíc obyvatel.

 

Vzhledem k masivnímu záchytu na území hlavního města Prahy stále stoupají počty případů, u nichž není znám zdroj nákazy, což je jasným průkazem komunitního šíření onemocnění a celkově tento sledovaný ukazatel zvyšuje potenciál dalšího šíření onemocnění v populaci a ukazuje, že onemocnění masivně prochází populací na území hlavního města Prahy, toto dokladuje i vysoký počet pozitivních záchytů na počet testovaných osob (25 %).

 

 

Co se týče věkové struktury případů, tak i nadále platí, že z větší části jsou případy zaznamenávány u mladší a střední generace, s převážně bezpříznakovým nebo mírným průběhem onemocnění, bohužel však vzhledem k vysokému počtu nově diagnostikovaných případů přibývá počet případů ve zranitelných/seniorních skupinách obyvatel, což sebou přináší i vyšší počet hospitalizovaných osob, včetně hospitalizací na jednotkách intenzivní péče, tj. pacientů v těžkém stavu. Podíl případů u osob starších 65 let se pohybuje opět okolo 12 % z celkového počtu případů hlášených v HMP, avšak i přesto, že podíl neroste, vzhledem k denním přírůstkům, je počet pozitivních záchytů u osob seniorního věku vyšší než v minulém týdnu (denní průměr za posledních 7 dní je 148 případů ve věkové kategorii 65+), což dokresluje negativní trend situace v Praze.


► PRŮBĚŽNÉ AKTUÁLNÍ DENNÍ ZPRAVODAJSTVÍ O NÁRŮSTECH NOVÝCH PŘÍPADŮ COVID-19 V PRAZE A DALŠÍCH SOUVISLOSTECH ZDE

 


Primárně jsou zaznamenávaný případy v souvislosti s výskytem v rodině nebo na pracovišti. Rizikový a negativním aspektem je narůstající počet záchytu ve zdravotnických zařízeních a v zařízeních poskytovatelů sociální služeb, a to jak u zdravotníků/sociálních pracovníků, tak u pacientů/klientů, což společně s vysokým přírůstky v seniorní populaci a často polymorbidním stavem klientů zařízení vede k zvýšenému počtu nových hospitalizací, včetně hospitalizací na JIP, pokud by tento negativní trend pokračoval i nadále, dojde k tlaku na kapacity lůžkové a intenzivní péče.

 

Vzhledem k významnému nárůstu počtu diagnostikovaných případů a tím souvisejících indikací k laboratornímu vyšetření u epidemiologických významných kontaktů v posledních dnech a tím zvýšenému testování se dá očekávat nárůst počtu případů i v následujících dnech.

 

 

Epidemiologická situace ve výskytu onemocnění COVID19 je v HMP i nadále zhoršená a vykazuje všechny znaky komunitního přenosu, což společně s vysokými denními přírůstky, včetně záchytu u seniorní populace a nárustem počtu hospitalizací, včetně hospitalizací v těžkém stavu, řadí Prahu nadále do stupně pohotovosti III, tzv. červené zóny.

 

V Praze 23.10.2020

 

Ministerstvo zdravotnictíví