Pravidla pro příjezdy do ČR ze zahraničí od 5. dubna 2021 /AKTUALIZACE K DATU: 5. 4. 2021/

  • poslední aktualizace: 5. 4. 2021

Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále jen "HSHMP") informuje širokou veřejnost, že ode dne 5. dubna  2021 platí nová pravidla pro příjezdy do České republiky ze zahraničí. Celistvě problematiku upravuje příslušné Ochranné opatření Ministerstva zdravotnictví k omezení překročení státní hranice ČR, s účinností od 5. dubna  2021 do odvolání a Sdělení Ministerstva zdravotnictví, kterým se vydává seznam zemí nebo jejich částí s nízkým rizikem nákazy onemocnění COVID-19. 

 

 

 


 


V reakci na rozsudek Městského soudu Praha vydalo Ministerstvo zdravotnictví aktualizované ochranné opatření k podmínkám vstupu do České republiky.


Nové ochranné opatření v souladu s rozsudkem odlišuje podmínky vstupu do České republiky z hlediska požadavku na test pro občany ČR / další rezidenty a pro cizince ostatní. U občanů ČR/rezidentů také rozlišuje, zda je cesta do ČR provedena veřejnou nebo individuální dopravou, a počítá i s možností jejich návratu v případě, že jsou covid pozitivní.


Výše citované a níže přiložené ochranné opatření Ministerstva zdravotnictví, které se týká podmínek pro vstup do ČR,  odsouhlasila vláda České republiky. Navazující přílohou daného opatření je také Sdělení Ministerstva zdravotnictví, kterým se vydává seznam zemí nebo jejich částí s nízkým rizikem nákazy onemocnění COVID-19.


Ministr zdravotnictví schválil prodloužení zákazu cestování do zemí s extrémně vysokým rizikem nákazy covid-19. Současné opatření platné do 11. dubna 2021 tak bude prodlouženo až do 31. května 2021. S účinností od 12. dubna 2021 se rozšíří seznam zemí, do kterých není možné vycestovat, o Kolumbii a Peru.
Znění aktualizovaného ochranného opatření Ministerstva zdravotnictví naleznete zde.


Seznam zemí s nízkým, středním a vysokým rizikem nákazy naleznete zde. Informace k podmínkám vstupu do jednotlivých států mají k dispozici zastupitelské úřady v daných zemích a Ministerstvo zahraničních věcí. Karanténní opatření a informace k provádění RT-PCR testu na přítomnost SARS CoV-2 jsou v gesci Ministerstva zdravotnictví.


 

  • OBČANÉ ČESKÉ REPUBLIKY, JEJICH RODINNÍ PŘÍSLUŠNÍCI A REZIDENTI


  • CIZINCI (NEREZIDENTI)


OSNOVA POSTUPU Z POHLEDU HSHMP


1/ Lidé přijíždějící do ČR ze zahraničí jsou povinni vyplnit tzv. PŘÍJEZDOVÝ FORMULÁŘ on-line dostupný na internetové adrese https://plf.uzis.cz/ .

 

2/ Poté se řídit nastavenými pravidly v aktuálně platném ochranném opatření Ministerstva zdravotnictví.

 

 

HSHMP: e-mail určený pro problematiku výsledků testů po příjezdu ze zahraničí:

covid-hc@hygpraha.cz 
Ochranné opatření – Ministerstvo zdravotnictví - omezení překročení státní hranice České republiky, s účinností od 5. 4. 2021 do odvolání

MZDR 20599/2020-69/MIN/KAN 3, 4, 2021 https://www.mzcr.cz/ochranne-opatreni-omezeni-prekroceni-statni-hranice-ceske-republiky-s-ucinnosti-od-5-4-2021-do-odvolani/ ANO
Lékařské potvrzení o prodělání onemocnění covid-19 k doložení při cestě do ČR (formát pdf)  --------------------   ------------------------------------------------------------------------------------- ------------

Sdělení Ministerstva zdravotnictví, kterým se vydává seznam zemí nebo jejich částí s nízkým, středním a vysokým rizikem nákazy onemocnění covid-19 s účinností od 5. 4. 2021

MZDR 20599/2020-68/MIN/KAN 1. 4. 2021 https://www.mzcr.cz/sdeleni-ministerstva-zdravotnictvi-kterym-se-vydava-seznam-zemi-nebo-jejich-casti-s-nizkym-strednim-a-vysokym-rizikem-nakazy-onemocneni-covid-19-s-ucinnosti-od-5-4-2021/ -------

Ochranné opatření – nařízení o zákazu vstupu do zemí s extrémním rizikem nákazy onemocnění covid-19, s účinností od 12. 4. do 31. 5. 2021

MZDR 20599/2020-67/MIN/KAN 30. 3. 2021 https://www.mzcr.cz/ochranne-opatreni-narizeni-o-zakazu-vstupu-do-zemi-s-extremnim-rizikem-nakazy-onemocneni-covid-19-s-ucinnosti-od-12-4-do-31-5-2021/ ANO

 


 

Ministerstvo zdravotnictví upravilo opatření pro návrat ze zahraničí do České republiky

tisková zpráva Ministerstava zdravotnictví datum vydání:
3. 4. 202
1

Vláda souhlasila s dočasným odpuštěním DPH na respirátory a novými podmínkami vstupu do ČR od 5. února

tisková zpráva Úřadu vlády ČR datum vydání:
1. 2. 2021

ECDC reaguje na výskyt nových mutací onemocnění COVID-19, tzv. cestovatelský semafor doplní tmavě červená kategorie zemí

tisková zpráva Ministerstva zdravotnictví ČR datum vydání:
2. 2. 2021

Šíření nových mutací COVID-19 znamená nová pravidla pro cestování. Na semaforu přibydou „tmavě červené“ země tisková zpráva Ministerstva zahraničních věcí ČR datum vydání:
1. 2. 2021

DALŠÍ ZDROJE INFORMACÍ:

  • Ministerstvo zdravotnictví

Internetová prezentace:

Seznam zemí podle míry rizika nákazy - web koronavirus.mzcr.cz 

Informační linka 1221 ke koronaviru 

 

provozní doba: 

Dovoláte se denně od 8 do 19 hodin.

  • Ministerstvo vnitra
Informace Ministerstva vnitra pro tuzemské občany a pro cizince na území ČR
Telefonická informační linka 
poskytuje informace v češtině i v angličtině a je dostupná
od pondělí do čtvrtka od 8 do 16 a v pátek od 8 do 12 hodin
na čísle: +420 974 801 801 
E-mailová adresa pro dotazy související s podmínkami vstupu na území ČR: cestovani.covid19@mvcr.cz
  • Ministerstvo zahraničních věcí
Rozcestník Ministerstva zahraničních věcí pro cestování do jednotlivých států světa
Mapa cestovatele – podmínky vycestování do zahraničí

Informační linka pro cestování občanů České republiky do zahraničí 
je v dostupná od pondělí do pátku od 8 do 16 hodin
na čísle: +420 224 183 200

 


 

V Praze 5.  4. 2021

 

HSHMP