Pražští hygienici aktivními účastníky XXII. ročníku mezinárodní konference Medicíny katastrof v ČR v Luhačovicích "MEKA 2019"

Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále jen "HSHMP"), jako místně a věcně příslušný orgán ochrany veřejného zdraví v Praze, si plně uvědomuje důležitost průběžné kontinuální přípravy na eventuální výskyt mimořádných událostí a krizových situací. Nezbytnou součástí takových příprav je také vzdělávání a účast na odborných resortních akcích. Ve dnech 11. až 13. června 2019 se proto odborní zaměstnanci HSHMP zúčastnili v Luhačovicích ve Zlínském kraji XXII. ročníku mezinárodní konference Medicíny katastrof v České republice „MEKA 2019“. HSHMP zde reprezentovaly MUDr. Zdeňka Jágrová, pověřená zastupováním ředitele HSHMP a ředitelka protiepidemického odboru, vedoucí protiepidemického oddělení pobočky JIH HSHMP MUDr. Martina Marešová a krizový manažer HSHMP Mgr. Bc. Radek Havlíček, DiS.

 

 

MUDr. Zdeňka Jágrová prezentovala odbornou přednášku na téma: Postup orgánu ochrany veřejného zdraví (dále jen „OOVZ“) u mimořádné události vysoce nakažlivé nemoci (dále jen „VNN“) - připravenost výjezdové skupiny epidemiologie HSHMP. Jednotlivé tematické bloky a jejich odborné přednášky se zaměřovaly na oblast ochrany obyvatelstva při mimořádných událostech s biologickým, chemickým a radiačním ohrožením, na systémové řešení připravenosti na VNN ve zdravotnictví, dále pak na praktické ukázky a další odbornou specifickou problematiku.

 

FOTO: v rámci konference se uskutečnily také konkrétní praktické ukázky - řešení izoloace a transport osoby s VNN

 

Zdroj: HSHMP

 

Přednášky, celkové pojetí a zaměření konference byly pro HSHMP a její odbornost v rámci připravenosti a zvládání mimořádných událostí a krizových situací velmi přínosné.

 

V Praze 21. 6. 2019

 

Mgr. Bc. Radek Havlíček, DiS.

Krizový manažer HSHMP