Pražští hygienici dnes řešili 839 pozitivních případů onemocnění covid-19-●situace k 2.10.2020

Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále jen "HSHMP") informuje, že v Praze Praze dnes bylo řešeno 839 potvrzených případů onemocnění covid-19.

CELKOVÝ STRUČNÝ SOUHRN SITUACE V HLAVNÍM MĚSTĚ PRAZE

 

Kumulativní celkový počet HSHMP řešených případů onemocnění covid-19 od 1.3.2020 k aktuálnímu dni* Počet HSHMP řešených případů onemocnění covid-19 za  posledních 24 hodin Aktuální počet HSHMP registrovaných nemocných k dnešnímu dni**   Počet osob indikovaných k vyšetření na covid-19 za posledních 24 hodin  Kumulativní celkový počet vyléčených potvrzených případů onemocnění covid-19* Kumulativní celkový počet zemřelých potvrzených případů onemocnění covid-19*

14 421

839 7402 363 6 866 129

* kumulativní statistika od 1.3.2020

** počet aktivních onemocnění, tzn. celkový kumulativní počet nemocných po odečtení počtu vyléčených a počtu úmrtí


► TECHNICKO-ORGANIZAČNÍ INFORMACE K EPIDEMIOLOGICKÝM ŠETŘENÍM ONEMOCNĚNÍ covid-19


Odběrová místa vzorků v Praze na vyšetření covid-19
metodou RT-PCR

(poslední aktualizace k 2.10.2020)


GRAF - CELKOVÁ SITUACE V HLAVNÍM MĚSTĚ PRAZE 

 

 


GRAF - VÝVOJ ONEMOCNĚNÍ covid-19 NA ÚZEMÍ HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY PODLE POČTU ONEMOCNĚNÍ V JEDNOTLIVÝCH DNECH 


GRAF - VÝVOJ ONEMOCNĚNÍ covid-19 NA ÚZEMÍ HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY PODLE NÁRŮSTU POČTU ONEMOCNĚNÍ V JEDNOTLIVÝCH DNECH 

 


► POČTY NEMOCNÝCH PODLE POHLAVÍ 

 

MUŽI

7 717

ŽENY 6 704
CELKEM 14 421

* kumulativní statistika od 1.3.2020


► INFORMAČNĚ - OSVĚTOVÉ MATERIÁLY


► POČTY NEMOCNÝCH PODLE VĚKOVÝCH SKUPIN

A

POČTY NEMOCNÝCH VE VĚKOVÝCH SKUPINÁCH V PŘEPOČTU NA 100 000 OBYVATEL

 

 

VĚKOVÝ INTERVAL

KUMULATIVNÍ

POČTY PACIENTŮ

POČET NEMOCNÝCH V PŘEPOČTU
NA 100 000 OBYVATEL

plynoucí z kumulativních dat 
od 1.3.2020 k aktuálnímu dni
0 23 149
1-9 600 459
10-19 1554 1439
20-29 3561

2546

30-39 2994

1332

40-49 2516 1150
50-59

1482

981

60-69 769 520
70-79

521

445
80-89 278 609
90 a více 123 1314
CELKEM 14 421

1102

kumulativní statistika od 1.3.2020

 

 

 


 NEMOCNÍ PODLE DESETI PRAŽSKÝCH OBVODŮ 

definovaných zákonem č. 36/1960 Sb., o územním členění státu a vyhláškou  č. 388/2015 Sb., kterou se mění vyhláška č. 388/2002 Sb., o stanovení správních obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem a správních obvodů obcí s rozšířenou působností, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 564/2002 Sb., o stanovení území okresů České republiky a území obvodů hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů
 

NÁZEV OBVODU Kumulativní celkový počet HSHMP řešených případů onemocnění covid-19 od 1.3.2020 k aktuálnímu dni* POČET NEMOCNÝCH V PŘEPOČTU
NA 100 000 OBYVATEL 
plynoucí z kumulativních dat od 1.3.2020 k aktuálnímu dni
Aktuální počet HSHMP registrovaných nemocných k dnešnímu dni**  
Praha 1 561 1903

330

Praha 2 693 1395 311
Praha 3 927 1231 441
Praha 4
(městské části vymezující území obvodu: Praha 4, Praha 11, Praha 12, Praha - Kunratice, Praha - Libuš, Praha - Šeberov, Praha - Újezd)
2949 1005 1497
Praha 5
(městské části vymezující území obvodu: Praha 5, Praha 13, Praha 16, Praha - Lipence, Praha - Lochkov, Praha - Řeporyje, Praha - Slivenec, Praha - Velká Chuchle, Praha - Zbraslav, Praha - Zličín)
2183 1022 1167
Praha 6
(městské části vymezující území obvodu: Praha 6, Praha 17, Praha - Lysolaje, Praha - Nebušice, Praha - Přední Kopanina, Praha - Suchdol)
1407 1189 813
Praha 7
(městské části vymezující území obvodu: Praha 7, Praha - Troja)
487 1054 221
Praha 8
(městské části vymezující území obvodu: Praha 8, Praha - Březiněves, Praha - Dolní Chabry, Praha - Ďáblice)

1063

920 463
Praha 9
(městské části vymezující území obvodu: Praha 9, Praha 14, Praha 18, Praha 19, Praha 20, Praha 21, Praha - Běchovice, Praha - Čakovice, Praha - Dolní Počernice, Praha - Klánovice, Praha - Koloděje, Praha - Satalice, Praha - Vinoř)
1854 977 883
Praha 10
(městské části vymezující území obvodu: Praha 10, Praha 15, Praha 22, Praha - Benice, Praha - Dolní Měcholupy, Praha -Dubeč, Praha - Kolovraty, Praha - Královice, Praha - Křeslice, Praha - Nedvězí, Praha - Petrovice, Praha - Štěrboholy
2273 1283 1276
CELKEM 14 397*** 1100*** 7 402***

* kumulativní statistika od 1.3.2020
** počet aktivních onemocnění, tzn. celkový kumulativní počet nemocných po odečtení počtu vyléčených a počtu úmrtí
*** u 4 případů se zjišťují doplňující údaje tak, aby mohly být přiřazeny do jednotlivých regionálních pražských obvodů

 

 


MAPA S VYZNAČENÍM AKTUÁLNÍHO POČTU NEMOCNÝCH V JEDNOTLIVÝCH PRAŽSKÝCH OBVODECH a INTERAKTIVNÍM PŘEHLEDEM ODBĚROVÝCH MÍST

 

 


covid-19: přehled aktuální situace v ČR

 

Aktuální přehled o vývoji onemocnění covid-19 v ČR je veřejnosti k dispozici na speciální internetové stránce Ministerstva zdravotnitví a Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19

S ohledem na platné právní předpisy v oblasti ochrany osobních údajů není možné sdělovat žádné další bližší podrobnosti.


Další informace lze vyhledat na internetové stránce  https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19 . 

V Praze 2.10.2020


MUDr. Zdeňka Jágrová
ředitelka HSHMP