Pražští hygienici informují: v Praze se rozšiřují možností testování na onemocnění Covid-19

Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále jen "HSHMP") informuje, že v pátek 13. března 2020 v Praze došlo k rozšiřování možností odběrů vzorků pro testování při podezření na možný výskyt nákazy novým typem koronaviru SARS-CoV-2 způsobujícího onemocnění Covid-19 u obyvatel Prahy. A to hned na čtyřech speciálních odběrových místech. V pátek provoz začal ve Fakutlní nemocnici Motol, Nemocnici Na Bulovce a Ústřední vojenské nemocnici - Vojenské nemocnici Praha. Od pondělí 16. března se rozběhlo ještě místo v Thomayerově nemocnici. V Praze bude také o další sanitkyposíleno domácí testování. Odběrová místa v nemocnicích jsou na snadno dostupných místech, aby se zájemci o testování nepotkávali s ostatními pacienty. Přijímání jsou primárně pacienti indikovaní lékařem nebo hygienickou stanicí. Ti mají test hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění - někde mohou lidé test podstoupit i za finanční úhradu - například na Bulovce či v Motole za částku 2 900 - 3 000,- Kč. 

 

Prvním odběrovým místem v Ústřední vojenské nemocnici - Vojenské nemocnici Praha ve Střešovicích je vojenský stan postavený nedaleko vchodu, v něm jsou pracovníci vybavení ochrannými prostředky. Druhé odběrové místo je na Klinice infekčních nemocí 1. Lékařské fakulty Univerzity Karlovy a ÚVN.

Nemocnice na Bulovce (NNB) instalovala jako odběrové místo speciální kontejner postavený u budovy Kliniky infekčních, parazitárních a tropických nemocí, mezi pavilony 7 a 8. Provoz odběrového místa na Bulovce je v pondělí až pátek od 7 do 15 hodin, přes víkend od 11 do 19 hodin. NNB doporučuje, aby pacienti v ideálním případě na test přijížděli vlastním vozem, nikoli městskou hromadnou dopravou a hned po odběru odjížděli zpět do domácí izolace, kde vyčkají na výsledky testů. Placená varianta testu stojí na Bulovce 2 900,- Kč.

Ve Fakultní nemocnici v Motole je odběrové místo na infekčním oddělení v budově číslo 22. Funguje od pondělí do pátku mezi 8:00 a 15:00. Pokud je testování indikováno lékařem nebo hygienickou stanicí, je hrazeno z veřejného zdravotního pojištění. Ostatní si zaplatí za test 2900 korun, nemocnice upozorňuje na to, že pacienti s doporučením lékaře budou dostávat přednost. 

V Thomayerově nemocnici v Krči bude odběrové místo zřízeno od pondělí 16.3. ve stanu poblíž vchodu do nemocnice, aby se testovaní lidé nepotkávali s ostatními pacienty. V provozu bude od 7:00 do 15:00. Stan je připraven před hlavním vjezdem a vchodem do nemocnice po pravé straně při příchodu. Rozmístěny zde jsou již kužely spojené páskou, které usměrní případnou frontu. Vzorky budou odebírány nejen od lidí, kteří budou mít doporučení od svého praktického lékaře, ale rovněž od lidí, kteří se přijdou nechat otestovat preventivně. Ti ale za test budou muset zaplatit. Každý, kdo do nemocnice přijde, dostane po odběru vzorku telefonní kontakt na infekční oddělení nemocnice. Sem si následně zavolá pro výsledky svého testu.

 

V Praze 17. 3. 2020
 

S využitím veřejných informací jednotlivých nemocnic pro webové stránky HSHMP zpracoval

 

Mgr. Zbyněk Boublík
tiskový mluvčí HSHMP