Pražští hygienici mají novou preventivní aktivitu pro školáky: „Vidí mě?“

Námětem pro tento projekt a preventivní aktivity je aktivní zapojení Hygienické stanice hlavního města Prahy (dále jen "HSHMP") do naplňování Národního akčního plánu prevence dětských úrazů na období 2007 až 2017 a do Národní strategie bezpečnosti silničního provozu na období 2011 až 2020.

 

Každý den dochází na českých silnicích k vážným dopravním nehodám. Příčinou řady z nich je také nedostatečná viditelnost. Podle statistiky Ministerstva dopravy bylo v roce 2016 při dopravních nehodách v Česku usmrceno 545 osob, nejvíce ve Středočeském kraji (106 osob) v hl. m. Praze to bylo 21 osob. Těžce zraněno bylo v celém Česku 2 580 osob, opět nejvíce ve Středočeském kraji 441 osob, v hlavním městě Praze to bylo 194 osob. Chodci se významně podílí na počtech usmrcených i těžce zraněných. V roce 2016 bylo při dopravních nehodách v Česku usmrceno 111 a těžce zraněno 595 chodců. Tyto nepříznivé údaje jsou pro nás impulzem pro cílenou edukaci chodců.

 

"Účelem této naší aktivity je seznámit děti v Praze s tím, jak velkou roli v pasivní bezpečnosti při pohybu na silnici či ulici může hrát barva oblečení," říká Jan Jarolímek, ředitel HSHMP a dodává: "Aktivitu jsme u nás na oddělení podpory zdraví a zdravotní politiky vytvořili v rámci osvěty v souvislosti s podzimním zkracováním dne a návratem dětí do role pravidelných každodenních účastníků silničního provozu. Cílem této hry je vést děti k pocitu osobní zodpovědnosti za vlastní bezpečí a zároveň přispět ke snížení počtu dopravních úrazů."

 

Foto 1: Nová hra pro školáky

Zdroj: HSHMP

 

Aktivita je určena pro školáky, v modifikované podobě ji lze představit i předškolákům či dospělým. Doba intervence je různá cca 10 – 15 minut, podle věku a zájmu účastníků. Počet účastníků při jednorázovém výkladu je různý: cca 2 – 3 dospělí, cca 10 - 15 dětí. Pomocí barevných obrázků budou děti i dospělí určovat míru jejich viditelnosti (viz obrázek).

 

Na celodenní akci lze oslovit zhruba 200 - 300 osob.

 

První představení naší nové aktivity s názvem „Vidí mě?“ bude 5. října 2017 na „Rozloučení s létem“ v Praze 8. Veřejnost budeme o akci informovat.

 

V Praze dne 13. 9. 2017

 

Zpracovaly:
Ing. Anna Füleová, vedoucí oddělení podpory zdraví a zdravotní politiky
MUDr. Danuše Antošová, odborný rada oddělení podpory zdraví a zdravotní politiky

 

Použité zdroje:
http://www.ibesip.cz/data/web/soubory/statistika/nsbsp-2011-2020/16-12-nsbsp.pdf