Pražští hygienici na přednášce pro zaměstnance společnosti UNILEVER o správných technikách mytí rukou

Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále jen "HSHMP") byla přizvána k velmi zajímavé a osvětově prospěšné akci. S žádostí o prezentaci správného a efektivního způsobu mytí rukou se na ředitele pražské hygieny RNDr. Jana Jarolímka, Ph.D., MBA obrátila česká pobočka mezinárodní společnosti UNILEVER, která patří mezi přední světové výrobce potravin, kosmetiky a hygienických potřeb. Za tímto účelem společnost ve svém pražském sídle na Rohanském nábřeží v Praze 8 pro své zaměstnance v úterý 20. února v ranních hodinách uspořádala workshopovou snídani pod názvem Hygiena a prevence. Za HSHMP se akce zúčastnila MUDr. Danuše Antošová z Kanceláře ředitele HSHMP, která má na starosti právě oblast podpory zdraví a zdravotní politiky. Hygienička přítomným zaměstnancům českého zastoupení společnosti UNILEVER detailně vysvětlila smysl udržování čistoty rukou a názorně přiblížila nácvik jejich správného mytí. Současně představila význam i spektrum činností pražských hygieniků.


„Jsem velmi rád, že jsem dostal pozvání na toto zajímavé setkání, kterého jsem se z důvodu pobytu v zahraniční nemohl zúčastnit. Je to dle mého názoru dobrá známka toho, že je o naši činnost zájem, a že podpora zdraví a zvyšování zdravotní gramotnosti má cenu i u takto velkých hráčů na trhu,“ říká šéf pražských hygieniků Jarolímek.

 

Za strany zaměstnanců společnosti UNILEVER byl o prezentaci HSHMP velký zájem. „Cílem bylo nabídnout jasnou a ucelenou informaci o základním hygienickém pravidlu – správném mytí rukou. Účastníci z řad zaměstnanců si pak následně správné mytí rukou názorně vyzkoušeli a kvalitu umytých rukou pak naše zkušená hygienička zkontrolovala s pomocí UV lampy,“ upřesnil Jarolímek s tím, že tuto pomůcku pražští hygienici používají i standardně při své další odborné edukační a také kontrolní činnosti. Výklad doktorky Antošové se zaměřil na zdůraznění faktů v jakých situacích a kdy je nutné si ruce mýt včetně rizik nemocí, které neumyté ruce mohou znamenat pro lidské zdraví. Velmi detailně byly vysvětleny i samotné techniky správného mytí rukou.


Účast HSHMP na interní akci pro zaměstnance společnosti UNILEVER je dokladem, že v povědomí veřejnosti HSHMP není jen ryze kontrolním a represivním orgánem, ale i subjektem propagujícím zásady správné hygienické práce a to jak mezi laickou, tak odbornou veřejností.

 

V Praze dne 22. 2. 2018

 

 

RNDr. Jan Jarolímek, Ph. D., MBA

ředitel

 

 

 

 

FOTOGRAFIE

 

Obrázek 1:  MUDr. Danuše Antošová přednáší zaměstnancům společnosti UNILEVER na téma správné techniky čištění rukou

 


 Zdroj: HSHMP

 

 

Obrázky 2 a 3: zaměstnanci společnosti UNILEVER si získané poznatky ihned vyzkoušeli v praxi a míru čistoty umytých rukou ověřili pomocí UV lampy

 


Zdroj: HSHMP

 

 

 Zdroj: HSHMP

 

 

 

Obrázky 4 a 5:  o přednášku HSHMP byl mezi zaměstnanci společnosti UNILEVER velký zájem

 


 Zdroj: HSHMP

 

 

Zdroj: HSHMP