Pražští hygienici se seznámili s novým moderním technickým a materiálním vybavením pro řešení mimořádných událostí spojených s výskytem vysoce nakažlivých nemocí

Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále jen "HSHMP") uspořádala pro zaměstnance protiepidemického odboru seminář, v jehož průběhu měli příležitost seznámit se  s novým moderním technickým a materiálním vybavením pro řešení mimořádných událostí spojených s výskytem vysoce nakažlivých nemocí (dále jen „VNN“). Seminář se týkal zaměstnanců, kteří jsou členy pohotovostní výjezdové skupiny epidemiologie HSHMP (11 dvoučlenných týmů).

 

Členům výjezdové skupiny byla v této souvislosti představena a poskytnuta veškerá potřebná odborná podpora:

 

■ metodická (checklisty, metodiky, návody, postupy)

■ právní (správní rozhodnutí)
■ informační (veškeré další odborné a podpůrné informace vztahující se k VNN) 

■ komunikační (přehledy kontaktů, zásahové flashky, zvláštní složka připravenosti výjezdové skupiny na intranetu)

 

V rámci zmíněné modernizace vybavení výjezdové skupiny probíhaly především praktické nácviky v používání osobních ochranných pracovních prostředků (dále jen „OOPP“) právě proti rizikům spojeným s biologickou kontaminací infekčními patogeny. Nácviky a předvedení nových OOPP byly odborně vedeny a organizovány odborníky na chemickou, biologickou a radiační ochranu ze specializované firmy Klimafil, s.r.o., specializující se na tuto problematiku v dodávání certifikovaných produktů a prostředků.

 

FOTO: zaměstnanci protiepidemického odboru HSHMP při prezentaci nového moderního technického a materiálního vybavení pro řešení mimořádných událostí spojených s výskytem vysoce nakažlivých nemocí

 


Zdroj: HSHMP

 

HSHMP se prakticky a metodicky přizpůsobuje typové činnosti složek IZS při společném zásahu – STČ 16A/IZS – mimořádná událost s podezřením na výskyt VNN ve zdravotnickém zařízení nebo v ostatních prostorech a postupně také Typové činnosti – STČ 16B/IZS – mimořádná událost s podezřením na výskyt VNN na palubě letadla s přistáním na Letišti Praha/Ruzyně, která se zatím dopracovává. Dále také v rámci VNN platným směrnicím Národního akčního plánu ČR, které podléhají mezinárodním zdravotnickým předpisům (IHR, 2005).

 

HSHMP v současnosti disponuje dvojím moderním zásahovým vybavením pro řešení mimořádných událostí spojených zejména s výskytem VNN a to jak na Letišti Václava Havla Praha Ruzyně, tak v sídle HSHMP v Rytířské ulici v Praze 1. Odborní zaměstnanci HSHMP – členové výjezdové skupiny epidemiologie pro tento druh událostí drží nepřetržitou pohotovost.

 

V Praze 14. 6. 2019


Mgr. Radek Havlíček, DiS.

krizový manažer HSHMP