Pražští hygienici zaznamenali nahodilý nárůst nepřijatých prvních volání ze strany covid-19 pozitivních lidí, na pacienty apelují zvýšením pozornosti příchozích hovorů

Hygienická stanice hlavního města Prahy apeluje na pražské, nově covid-19 pozitivně testované pacienty, aby věnovali zvýšenou pozornost svým mobilním telefonům, na které jim pražští hygienici volají za účelem provedení klíčového epidemiologického šetření. Dochází občas k situacím, kdy lidé hovory napoprvé nepřijímají. Zcela mimořádně a ojediněle však HSHMP ve středu 15. října 2020 zaznamenala mimořádně vysoký počet případů, kdy během první snahy o uskutečnění hovoru nově covid-19 pozitivní pacienti volání nepřijali. Ze 797 pokusů volaní hovor nepřijali ve 392 případech, tedy ve skoro polovině situací.

 

 

„To už je skutečně vysoké procento. Věříme, že se jednalo o zcela výjimečný den, dosud se nic takového nestalo. V rámci navazujících volání se podařilo naprostou většinu případů zdárně vyřešit. Vyzýváme proto nové covid-19 pozitivně testované pacienty, aby po oznámení výsledku častěji sledovali své mobilní telefony, aby se epidemiologická šetření nedostávala touto spíše jen lidskou nepozorností do zbytečných časových průtahů,“ podotýká k danému MUDr. Zdeňka Jágrová, ředitelka HSHMP. „Epidemiologická šetření sehrávají stěžejní úlohu při zjišťování rizikových kontaktů covid-19 pozitivních pacientů s cílem nastavení navazujících protiepidemických opatření. Jde o důležitou prevenci v oblasti eliminace stávající nepříznivé epidemiologické situace,“ doplňuje.

 

 

HSHMP věnuje maximální úsilí pro nasazování veškerých svých dostupných personálních kapacit pro co nejoptimálnější časové zvládání epidemiologických šetření, časové skluzy z uplynulých dní se daří maximálním pracovním nasazením všech zaměstnanců i spolupracovníků pražské hygieny dále zkracovat. „Je vhodné na druhé straně také občanům poděkovat za poskytování součinnosti při epidemiologických šetřeních, neboť většina z nich je zodpovědných a příkladně vstřícných. Takové přístupy jsou následování hodné,“ uzavírá MUDr. Zdeňka Jágrová.

 

V Praze 16.10.2020

 

Mgr. Zbyněk Boublík
tiskový mluvčí HSHMP