Pražští hygienici vysvětlovali pravidla a rizika stravování na jednorázových kulinářských akcích

Další ze zajímavých, pravidelných prezentací pro širokou veřejnost uspořádala Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále jen „HSHMP“) 13. června 2018. Tentokrát na důležité téma „Hygienická pravidla a rizika jednorázových akcí“. Jedním z úkolů HSHMP, jakožto místně a věcně příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví v Praze, je v souladu s právními předpisy provádění státního zdravotního dozoru zaměřeného na kontrolu a dodržování příslušných právních předpisů z hlediska ochrany zdraví spotřebitelů. Jedná se především o kontrolu bezpečnosti potravin a pokrmů.


V rámci své činnosti HSHMP klade velký důraz na osvětu nejen mezi spotřebiteli, ale i podnikateli. Proto také pořádá pro laickou i odbornou veřejnost pravidelné přednášky a jiné vzdělávací akce. Do zasedacího sálu HSHMP v budově ředitelství v Rytířské ulici v Praze 1 na zmiňovanou přednášku dorazilo více než 30 zájemců.


Dodržování správné výrobní a hygienické praxe je v případě pořádání jednorázových akcí vysoce důležité. Jednorázové akce jsou z pohledu hygieniků takové akce, které trvají zhruba od jednoho do tří dnů, dochází na nich k jednoduché úpravě pokrmů a povětšinou se konají ve venkovním prostředí.

 

FOTA č. 1 - 3:  ilustrační příklady jednorázových akcí v Praze

 

   

 

 

 

 
Zdroj: HSHMP    


Účastníci přednášky získali detailní informace o povinnostech organizátorů jednorázových akcí a prodejců. Část přednášky se zaměřila na otázky přepravy a skladování potravin. Důležitý bod představoval výklad správné přípravy a výdeje pokrmů. Přítomné hygieničky dále ozřejmily nutnost a důvody zajištění dostatečných podmínek pro dodržování osobní hygieny. Při pořádání jednorázových akcí je zvlášť důležité dbát na správnou manipulaci a přípravu potravin. Jde totiž o nejúčinnější způsob prevence možných zdravotních rizik pro konzumenty a spotřebitele. Účastníci byli proto seznámeni s nejčastějšími onemocněními, která mohou v důsledku nedodržování vyžadovaných pravidel nastat. Výklad doplnil výčet právních předpisů, které je nutné dodržovat i příklady správné a špatné praxe.


za účelem zvýšení dostupnosti potřebných informací a v rámci úsilí o zlepšování osvěty u pořadatelů jednorázových akcí zpracovala HSHMP k danému tématu UCELENOU PREZENTACI , která je k dispozici široké veřejnosti (pdf;4,50 MB)


► důležitá ustanovení obsahuje také dokument „Pokyny pro provádění některých ustanovení nařízení (ES) č. 852/2004 o hygieně potravin“ (pdf, 525 kB) - dokument je dostupný i přímým linkem na internetové stránky EK

 

V Praze 21. 6. 2018

 

 

Mgr. Zbyněk Boublík
tiskový mluvčí HSHMP