Přemíra slunečního záření může škodit, upozorňuje pražská hygiena

Blahodárné sluneční paprsky, které jsou nezbytné pro život, dnes představují také hrozbu. Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále jen „HSHMP") upozorňuje veřejnost, že nadbytek slunečního záření může způsobit akutní přehřátí organismu a z toho vznikající úpal nebo úžeh. Vede však i k tepelnému poškození kůže (spálení), jež ve svém následku zvyšuje riziko vzniku nebo rozvoje nádorového bujení v kůži. Účinky tepelné složky slunečního záření jsou více ohroženy starší osoby, malé děti, těhotné ženy a osoby s akutním onemocněním.


Úpal, úžeh: prevence a první pomoc


Úpal vzniká selháním regulace tělesné teploty při nadměrném vystavení organismu tepelnému záření. Hlavním příznakem je rychlý nárůst tělesné teploty nad 40°C, suchá horká pokožka bez známek potu, rychlý pulz, silná bolest hlavy, neklid, zmatenost, závratě, celková nevolnost, příp. zvracení, může dojít ke ztrátě vědomí.


Úžeh vzniká následkem přehřátí mozku a mozkových obalů při delším působení slunečního záření přímo na nekrytou (nechráněnou) část hlavy. Úžeh se může projevit s relativně velkou prodlevou až v noci po slunečném dnu. Příznaky jsou podobné jako u úpalu: vysoká teplota, bolest hlavy, nevolnost, častěji zvracení, přidává se ztuhlost šíje (krku), kterou působí podráždění mozkových plen.


Prevence vzniku úpalu či úžehu je jednoduchá: příjem dostatečného množství tekutin. Vyplatí se nosit lehký vzdušný a prodyšný oděv, nejlépe z přírodních materiálů. Tyto druhy oděvů umožňují, aby docházelo k ochlazování těla přirozeným pohybem vzduchu kolem pokožky a současně mají schopnost odvádět pot, čímž opětovně dochází k ochlazování těla.  Hlavu je vhodné chránit lehkou pokrývkou, nejlépe zvlhčenou, případně se doporučuje časté vlhčení vlasů. Podle možností je dobré také zchlazovat tělo a to buď sprchou, namáčením částí těla jako například rukou či nohou, případně ochlazovat zápěstí tekoucí vodou. Ke zvlhčování nebo ochlazování by se za  žádných okolností neměla používat ledová voda, spíše studená až mírně vlažná.

 

FOTO: ilustrační obrázek: v létě se v rámci preventivních opatření doporučuje nosit i vhodnou pokrývku hlavy

 


Zdroj: Czech Tourism - www.kudyznudy.cz


První pomoc při úpalu či úžehu spočívá zejména v přesunu nemocného do chladnějšího prostoru, uvolnění, resp. částečném svléknutí oděvu, postupném ochlazování těla i jednotlivých jeho částí a zajištění nejlépe chladných tekutin. Ideální je slabý čaj s trochou cukru i soli a pár kapkami citronu, podáváme po lžičkách a nepodáváme při bezvědomí!

 

Pokud někdo upadne do bezvědomí, okamžitě voláme zdravotnickou záchrannou službu na lince 155, která pacienta dopraví do nemocnice. Do příjezdu záchranky je vhodné jedince v bezvědomí uvést do stabilizované polohy a do příjezdu záchranářů zajistit u takové osoby dozor. V případě selhávání životních funkcí je nutné okamžitě zahájit jejich podporu: masáží srdce, případně umělým dýcháním.


Největší hrozba: maligní melanom – ochranu poskytuje účinná prevence


Sluneční záření, resp.  UV frakce tohoto záření ve složce A i B, může při jeho nadměrném přístupu k pokožce způsobit její spálení. Opakované spálení kůže, včetně dětského věku, zvyšuje pravděpodobnost vzniku maligního melanomu v pozdější době. Účinek UV záření se totiž v čase kumuluje.  Výskyt maligního melanomu v Česku má, bohužel, stejně jako v celosvětovém měřítku, stoupající tendenci. Jde o sedmý nejčastější nádor v Česku. Onemocnění, dříve popisované jako nemoc osob pracujících převážně v zemědělství bez ochrany proti slunečnímu záření, dnes postihuje osoby bez výběru pohlaví a povolání. V pražské populaci je dokonce, jak ukazuje graf č. 1, registrován výskyt melanomu častěji než v populaci Česka celkově.

 

Graf č.1: počet diagnostikovaných případů melanomu přepočtený na 100 000 obyvatel v Praze a v Česku.
 

Zdroj dat: ÚZIS

 

Maligní melanom se objevuje častěji u mužů než u žen. Z grafu č. 2 je patrné, že nárůst výskytu postihuje obě pohlaví.


Graf č. 2 : počet diagnostikovaných případů melanomu přepočtený na 100 000 obyvatel podle pohlaví v Praze a v Česku

 

Zdroj dat: ÚZIS

 

Prevence spálení pokožky přitom není složitá: vyhnout se pobytu na slunci v době jeho intenzivního svitu od 11 do 15 hodin, nebo pobyt na slunci alespoň podle možností omezit. Důsledně dbát na ochranu pokožky aplikací krémů chránících proti UV záření. Namazání je nutné opakovat v náležitých intervalech a rovněž po smytí při koupání. Při pobytu u moře nebo na horách je doporučováno používat prostředky s vyšším ochranným faktorem. Děti do jednoho roku by neměly být vystavovány přímému slunci vůbec. I batolata je vhodné držet v polostínu a důsledně mazat. Oděv pokud možno vzdušný. Ideální je chránit zrak vhodnými brýlemi se skly odolnými proti UV záření.


Jako sekundární prevence se doporučuje věnovat pozornost tzv. mateřským znamínkům, při pozorované změně velikosti, tvaru, barvy nebo např. svědění je třeba vyhledat odborného kožního lékaře. Maligní melanom je léčitelný, ale je třeba s léčbou začít včas.


Zásady správného slunění se vyplatí dodržovat


HSHMP veřejnosti doporučuje dodržovat zásady správného opalování tak, jak o nich informovala v informačním materiálu nazvaném „Dodržujte zásady správného opalování, radí pražští hygienici“, který byl zveřejněn na internetových stránkách HSHMP dne 11. 7. 2018.


Zajímavé informace lze získat také ve dvou osvětových materiálech Státního zdravotního ústavu:


osvětový leták – Nádory kůže


osvětový leták – UV záření


V Praze 12.7. 2019


MUDr. Danuše Antošová
odborný rada – Kancelář ředitele HSHMP


Mgr. Zbyněk Boublík
tiskový mluvčí

 

Zdroje:

 

https://uzis.cz
https://www.onkologiecs.cz/pdfs/xon/2017/03/07.pdf
http://www.melanomy.cz/?touch=malignimelanom
https://www.mzcr.cz/dokumenty/melanom-je-7nejcastejsi-nador-u-naspocet-postizenych-stale-roste_12462_1.html