Při předávání hlášení o pobytu v cizině či výsledků testů na covid-19 je nutné uvádět kompletní osobní údaje

Hygienická stanice hlavního města Prahy, jako místně a věcně příslušný orgán ochrany veřejného zdraví v Praze, informuje, že občané ČR a cizinci mají při návratu ze země, která není na seznamu zemí s nízkým rizikem, mají povinnost oznámit vstup na území ČR příslušné hygienické stanici, kde jim bude vystavena karanténa po dobu 14 dnů, pokud nepředloží do 72 hodin od vstupu na území negativní výsledek PCR testu na přítomnost SARS CoV-2 provedeného na území ČR. Problematiku ve všemi podrobnostmi a výjimkami celistvě upravuje Ochranné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR č.j. MZDR 20599/20250-15/MIN/KAN ze dne 17. 7. 2020 https://koronavirus.mzcr.cz/ochranne-opatreni-omezeni-prekroceni-statni-hranice-cr-s-ucinnosti-od-20-7-2020/ 

 

Test je možné absolvovat a uhradit na některém z několika odběrových https://koronavirus.mzcr.cz/seznam-odberovych-center/.  

HSHMP občany upozorňuje, že je nezbytně nutné v podávaných hlášeních uvádět kompletní údaje o dané osobě v následující zřetelné formě:

 

Jméno a příjmení:

Datum narození:

Bydliště / Pobyt v místě karantény:

Kontakt (e-mail/mobil): 

 

Bez takto zřetelně sdělených údajů není možné zpracovávat příslušné dílčí úřední kroky upravující karanténní či izolační opatření.

 

 

Hygienická stanice hlavního města Prahy má pro hlášení návratu ze zahraničí i předávání výsledků absolvovaných testů zřízenu speciální elektronickou adresu covid-hc@hygpraha.cz.

Na tuto elektronickou adresu není možné v žádném případě směřovat jakákoli jiná podání, dotazy či podněty. Ty je nadále nutné směřovat na obecnou elektronickou adresu podatelna@hygpraha.cz .


Pro případné telefonické konzultace v dané problematice je možné využít operátorů na bezplatné informační lince o koronaviru na telefonním čísle 224 972 222.


► Aktuálně o koronaviru - SPECIALIZOVANÁ INTERNETOVÁ STRÁNKA MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ K ONEMOCNĚNÍ COVID-19 - OBSAHUJE KOMPLEXNÍ INFORMACE (denně aktualizováno)  


 

V Praze 24. 7.2020

 

MUDr. Zdeňka Shumová
ředitelka sekce ochrany a podpory veřejného zdraví

 

 

Přílohy: https://koronavirus.mzcr.cz/ochranne-opatreni-omezeni-prekroceni-statni-hranice-cr-s-ucinnosti-od-20-7-2020/