Při vedrech jsou zaměstnavatelé povinní zaměstnancům poskytovat ochranné nápoje, připomínají pražští hygienici

Současná vleklá vlna veder představuje enormní zátěž pro zaměstnance řady profesí. Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále jen „HSHMP“), jakožto věcně a místně příslušný orgán ochrany veřejného zdraví v metropoli, připomíná, že zaměstnavatelé mají zákonnou povinnost poskytovat zaměstnancům na pracovištích s nevyhovujícími mikroklimatickými podmínkami, v rozsahu a za podmínek stanovených prováděcím právním předpisem, též ochranné nápoje.


FOTO: ilustrační obrázek

 

Zdroj: www.kohoutkova.cz


Povinnosti zaměstnavatele a pracovní podmínky zaměstnanců při vysokých teplotách vymezuje v obecné rovině zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a konkretizuje je nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů.


Ministerstvo zdravotnictví (MZ) zpracovalo k danému tématu věcný vysvětlující text. HSHMP proto s obsahem uváděného textu, prostřednictvím svých internetových stránek, seznamuje širokou veřejnost:

 

Zátěž teplem při práci – informační text Ministerstva zdravotnictví  - text je k dispozici i na internetových stránkách MZ – přímý link


Ministerstvo zdravotnictví na svých internetových stránkách současně publikuje obdobné informace v přehledném textu nazvaném „Horko a ochranné nápoje při práci“ – viz link http://www.mzcr.cz/Verejne/dokumenty/horko-a-ochranne-napoje-pri-praci_4079_2014_5.html


HSHMP v dané souvislosti pro celkový přehled navíc zveřejňuje úplné aktuální znění nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci.

 

 

V Praze 14. 8. 2018

 

Ing. Václav Krýsa
ředitel odboru hygieny práce