Rada/odborný rada oddělení předmětů běžného užívání - SM 359 + SM 360 + SM 361

Ředitelka HSHMP se sídlem v Praze jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje dne 2. 7. 2020 spojené výběrové řízení na služební místa rada/odborný rada oddělení předmětů běžného užívání – SM 359 + SM 360 + SM 361 (12. platová třída). Bližší informace v přiloženém oznámení.

 

V Praze dne 2. 7. 2020

 

 

Gabriela Jurčíková

odborný referent oddělení personalistiky