Rada/odborný rada oddělení protiepidemického - pobočka Západ - SM 377 + SM 378

Ředitelka HSHMP se sídlem v Praze jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje dne 1. 7. 2020 spojené výběrové řízení na služební místa rada/odborný rada oddělení protiepidemického - pobočka Západ – SM 377 + SM 378 (11. platová třída). Bližší informace v přiloženém oznámení.

 

V Praze dne 1. 7. 2020

 

 

Gabriela Jurčíková

odborný referent oddělení personalistiky