Spalničky v Praze - úprava údajů: od začátku roku 84 nemocných

HSHMP zveřejňuje aktuální data o stavu onemocnění spalničkami, která jsou platná ke dni 22. 6. 2018:
 
► v období od začátku ledna letošního roku do dnešního dne, tj. 22. června 2018, HSHMP eviduje na území hlavního města Prahy 84 hlášených případů onemocnění spalničkami
 
HSHMP byla nucena ve dvou případech přistoupit k úpravě statistiky vykazovaného počtu onemocnění spalničkami odečtením dvou hlášení z následujících důvodů:
 
▪ v prvním případě šlo o jedince, který sice onemocněl v Praze, ale léčba probíhala na území Středočeského kraje, v místě trvalého bydliště, kde byl i evidován
 
 ▪ ve druhém případě kontrolní vyšetření v Národní referenční laboratoři u daného jedince podezření na onemocnění spalničkami vyvrátilo
 
► 1 nový případ je hlášen z tohoto, tj. 25. kalendářního týdne roku 2018; v období týdne předcházejícího, tj. 24. kalendářního týdne roku 2018 nové případy onemocnění spalničkami v Praze zaznamenány nebyly
 
► ve 26 případech jde o děti a mladistvé do osmnácti let
 
► v 58 případech o dospělé
 
► průměrný věk nemocných je nadále kolem 30 let
 
► 19 dětí proti spalničkám očkováno nebylo (z toho 5 dětí nedosáhlo věku třinácti měsíců potřebného k očkování a u 14 dětí rodiče očkování odložili nebo zcela odmítli); dalších 5 dětí bylo očkováno na Ukrajině a u 2 dětí (cizinců) rodiče o očkování nedohledali potřebné informace
 
► z  prozatím nemocných dospělých 6 lidí ve věku jednačtyřicet až sedmačtyřicet let absolvovali očkováni jen jednou dávkou očkovací látky; 47 osob pak nedisponovalo žádným dokladem o očkování nebo o očkování neví; kompletní očkování dvěma dávkami očkovací látky doložilo 5 osob.
 
Veškeré další související informace o onemocnění spalničkami a opatřeních přijímaných ze strany HSHMP jsou publikovány na internetových stránkách pražské hygieny v následujících tiskových zprávách:
 
Tisková zpráva HSHMP o aktuálním vývoji onemocnění spalničkami v Praze z 4. 5. 2018
"Pražští hygienici kvůli spalničkám vyhlásili mimořádné očkování u zaměstnanců urgentních příjmů pražských nemocnic"
 
Tisková zpráva HSHMP o aktuálním vývoji onemocnění spalničkami v Praze z 2. 5. 2018
"Pražská hygiena aktivně řeší výskyt spalniček v metropoli"
 
Tisková zpráva HSHMP o aktuálním vývoji onemocnění spalničkami v Praze z 11. 4. 2018
"Stav zvýšeného výskytu spalniček v Praze zatím pokračuje"
 
Tisková zpráva HSHMP o výskytu onemocnění spalničkami v Praze z 2. 3. 2018
"V Praze se vyskytl zvýšený počet spalniček"
 
Informace o charakteru onemocnění spalničkami a významu očkování proti spalničkám obsahují tři osvětové materiály zpracované Státním zdravotniím ústavem (SZÚ):
 
osvětový materiál SZÚ - Spalničky jsou závažné onemocnění (PDF, 627 kB)
 
osvětový materiál SZÚ - Spalničky - základní fakta o onemocnění (PDF, 76 kB)
 
osvětový materiál SZÚ - překlad letáku Světové zdravotnické organizace k očkování proti spalničkám  /WHO/ (PDF, 143 kB)
 
HSHMP  v dané záležitosti postupuje plně v souladu s platnými právními předpisy. Zejména se řídí dle příslušných ustanovení zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, vyhlášky č. 306/2012 Sb., o podmínkách předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a o hygienických požadavcích na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče, vyhlášky č. 537/2006 Sb., o očkování proti infekčním nemocem a  vyhlášky č. 473/2008 Sb., o systému epidemiologické bdělosti pro vybrané infekce.
 
V Praze 22. 6. 2018
 
RNDr. Jan Jarolímek, Ph.D., MBA
ředitel